Hallgatói dolgozatok (Közgazdaságtan)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 523)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az álláskeresők jellemzői, a Munkaerőpiaci reform program hatása a járási foglalkoztatási osztályok működésére
  Bánhalmi, Sára; Szobonyáné Szabó Morvai, Ágnes; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A dolgozat a 2018- 2020 között a Pénzügyminisztérium (2020. január 1. után Innovációs és Technolgiai Minisztérium) és az OFA Nonprofit Kft. által megvalósított "A munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási osztályok átalakításával" című országos program megvalósításának hatását vizsgálja. A dolgozatban a magyarországi munkaerőpiaci helyzet áttekintése után a foglalkoztatási osztályok legfontosabb feladatait ismertetem. A munkaerőpiaci reform programban végzett tevékenységeket és az új működési modellben bevezetett feladatköröket részletesen ismertetem. Az álláskeresők fejlesztése mellett fontos célja volt a programnak, hogy a munkáltatókkal szorosabb kapcsolat és együttműködés alakuljon ki. Saját kutatást végeztem a munkáltatók körében, melyben azt vizsgáltam, hogy a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásait igénybe vevő munkáltatók milyen változásokat tapasztaltak a működésben a program bevezetése után. A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a reform program elvei, az új működési modell nem tudott maradéktalanul beépülni a napi működésbe ilyen rövid idő alatt. A program legfontosabb tapasztalata, hogy a munkaügyi szervezet felépítését, működési elveit nagyon nehéz a folyamatosan változó munkaerőpiac igényeihez igazítani, viszont az átalakításra nagyon szükség van, mivel a jelenlegi működési struktúrában, a meglévő feladatok és kijelölt prioritások mellett a regisztrált álláskeresők személyre szabott támogatása nem tud magas színvonalon megvalósulni.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A körforgásos gazdasági modell jelentősége és hatásai a hulladékgazdálkodásban
  Barta-Gyurkó, Brigitta; Karcagi-Kováts, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A természeti erőforrások meggondolatlan és vég nélküli pazarlása olyan környezeti károkat okozott, mint például az elsivatagosodás, az erdőirtás, a biodiverzitás csökkenése, az ökoszisztéma-szolgáltatások gyengülése. A probléma forrása, hogy a természeti erőforrásokra kimeríthetetlen, szabad javakként tekintettünk. A pazarló gazdálkodás meghozta gyümölcsét: mára egyértelműen túlléptük a Föld eltartóképességének határait. E folyamatok lassítására, – végcélként pedig – megállítására az Európai Unió számos gazdasági tervet dolgozott ki, amelyek közül a legjelentősebb a napjainkban intézményesülő körforgásos gazdaság elmélet. Az a kiindulópont ugyanis, hogy a fenntartható erőforrás-használat a gazdaság új pályára állítását, gyökeres gazdasági fordulatot igényel. A körforgásos csomagban a hulladékgazdálkodás teljes szerkezeti átalakítása szerepel: a termék az életciklusa végén nem kerül ki az anyagkörforgásból, hanem újrahasználat, vagy újrahasznosítás során új rendeltetést kap. Ezzel elérhető (vagy legalábbis megközelíthető) a „nulla hulladék” („zero waste”) koncepció. A hulladékgazdálkodás megreformálása mellett a körforgásos csomaggal az EU fontos lépést tett egy versenyképes, a lineáris gazdasági modellről letérő, a környezetvédelmet előtérbe helyező és folyamatosan fejlődő Európa felé. A megvalósításhoz a tagállamoknak aktív résztvevőkké kell válniuk, ami (többek között) hazánknak is komoly kihívást jelent.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Fenntartható fogyasztás és a közösségi gazdaság
  Goda, Zsófia Eszter; Karcagi-Kováts, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A 21. század egyik globális problémája a fenntarthatóság, azon belül is a fenntartható fogyasztás kérdésköre. A jelenlegi fogyasztási szokásaink fenntarthatatlanok, a természet adta erőforrásokkal nem gazdálkodunk elég bölcsen, melynek súlyos következményei lehetnek a jövő generációra nézve. A termelés növekedésével párhuzamosan nőttek a kielégítésre váró szükségleteink, mely napjainkra odáig fajult, hogy a fogyasztói társadalmunk teljesen eltorzult és a fogyasztás státuszszimbólummá vált. Jelen írásban azt volt a célom, hogy átfogó képet alkossak a fenntartható fogyasztás témaköréről, valamint, hogy bemutassak a fogyasztás csökkentésére egy lehetséges alternatívát. Dolgozatom megírása során vizsgáltam a fenntartható fejlődés fogalmát, alapjait, kritériumait és elveit, valamint kitérek a fogyasztás hajtóerőire, a fogyasztói magatartásra és az azt befolyásoló tényezőkre. A fenntartható fogyasztás meghatározása során egyesek úgy vélik, hogy a termelés hatékonyabbá tételére kell összpontosítani, míg mások szerint a fogyasztás mérséklésre kell fókuszálni. Bemutattam, hogy milyen intézkedésekkel és programokkal próbálja az Egyesült Nemzetek Szervezete mérsékelni a fogyasztást. Végezetül a fenntartható fogyasztás ösztönzésére ismertetek egy lehetséges alternatívát, a sharing economy-t, melynek lényege, hogy a birtoklás és felhalmozás helyett ösztönözni kell az egyéneket a kihasználatlan kapacitásaik másokkal történő megosztására.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az objektumfelismerő rendszerek szerepe a környezettudatos gazdálkodásban
  Molnár, Zoltán; Bauerné Gáthy, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Diplomadolgozatomban, a szakirodalommal összevetve, arra a kérdésre keresem a választ, hogy a modern technológia milyen lehetőségekkel járul hozzá a környzettudatos gazdálkodás megvalósításához. A mesterséges intelligencia optimalizáló képessége és a gépi látás, milyen előnyöket nyújthat a fenntartható fejlődés eléréséhez.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az emberi erőforrás menedzsment területeinek vizsgálata a Teva Gyógyszergyár Zrt. debreceni telephelyén
  Pálóczi-Fedor, Anita; Katonáné Kovács, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatom célja a dolgozói elégedettség vizsgálata a gyógyszeriparban és a gyógyszeripar helyzetének bemutatása Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a szakirodalmi részben bemutattam a foglalkoztatottság változásait, a gyógyszeripar történetét és az alkalmazotti elégedettség aspektusait. Az elégedettség vizsgálata érdekében a Teva Gyógyszergyár Zrt.-nél kérdőíves felmérést végeztem, majd ezt elemeztem és értékeltem.