Orvosi gondolkodás történelmi, kulturális megközelítése- a tudományágak hatásának tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A tudományos gondolkodásnak meghatározott fejlődési szakaszai vannak. Attól függően, hogy milyen energia- és mérettartományok között kutat. Történelmi szemlélettel mutattam be, hogy egyes felfedezések (mikroszkóp, vákuum, radioaktivitás, kvantummechanika) milyen kérdésekhez, határokhoz és csomópontokhoz vezették el a tudományos gondolkodást és hogyan határozták meg fejlődésének további irányát. Rámutattam arra, hogy a tudomány leíró és rendszerező jellegű, képes a szemléletváltásra, részeredményei egységes törvényeket alkotnak és struktúrában gondolkodik, a logika, az okság elve és a matematika által. A colitis ulcerosa modern terápiája a nyálkahártya morfológiai gyógyulása mellett a funkcionális gyógyulást is megcélozta. A korszerű kezelés szükségessé tette a makrovilág és a mikrovilág összeegyeztetését. Vagyis az epidemiológiai eredmények, a klinikai tünetek és a genetikai, immunológiai, microbialis ismeretek szintézisét. A tudomány folytonosságát a kvantummechanikai elvek biztosítják a méret és energia korlátok által szabott határok átlépésekor. Ez a szemlélet adhat választ a jelenleg csak részleteiben, de összefüggéseiben nem ismert krónikus gyulladásos bélbetegség szükségszerű és megbízható kezelését illetően.

Leírás
Kulcsszavak
tudományos gondolkodás, kvantummechanika, colitis ulcerosa, mucosalis immunrendszer
Forrás