Az eutanázia hazai szabályozási kérdéseinek és elfogadottságának bemutatása a történeti áttekintésen és külföldi példákon keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az eutanázia mind napjainkban, mind az ókorba visszatekintve foglalkoztatta az emberiséget, hiszen az embernek minden korban fontos volt a méltóságteljes vég. Már az ókorban is igyekeztek a fájdalom-, szenvedésmentes halál lehetőségének a biztosítására. A magyar jogrendszerben az egészségügyi törvény egyes rendelkezéseiben találunk erre lehetőséget, az önrendelkezéshez való jog, illetve az ellátás visszautasításához való jog, ezek gyakorlása a törvényben foglalt szigorú feltételek betartása mellett lehetséges.

Leírás
Kulcsszavak
eutanázia, jogszabály, történet
Forrás