Vilmos Haendel, Professor of Law the Rector Magnificus of the Hungarian Royal István Tisza University of Debrecen during the Academic Year 1942/43. Haendel Vilmos jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem 1942/43. tanévi rector magnificusa

Dátum
Szerzők
P. Szabó, Béla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Absztrakt
Leírás
Vilmos Haendel was a lecturer for 14 years at the law academy at the Reformed College of Debrecen, then for nearly 30 years he taught political sciences at the University of Arts and Sciences of Debrecen. Being a well-rounded person he stood out from among the teachers of the Law Faculty of the university before the World War II. He played an important role in the political, social and cultural life of Debrecen for decades. At the same time, his nationalism and anti-Semitism made him a typical figure of the public life of the city in the first Half of the 20th century. The study describes his way of life on the basis of such data which have not been summed up so far, and tries to show his teaching career and the events of the year when he was the Rector flashing his most important scientific works.
Haendel Vilmos 14 éven át a Debreceni Református Kollégium jogakadémiáján, további csaknem 30 éven át a debreceni tudományegyetemen oktatta a politikatudományt. Az egyetem II. világháború előtti jogi karának tanárai közül kitűnt sokoldalú egyéniségével. Debrecen politikai, társadalmi és kulturális életében évtizedeken keresztül jelentős szerepet játszott. Ugyanakkor nacionalizmusa és antiszemitizmusa is jellegzetes alakjává tette a 20. század városi közéletének. A tanulmány eddig nem összegzett adatok alapján végigköveti életútját, megkísérli bemutatni tanári tevékenységet es rektori évének eseményeit, felvillantva tudományos munkásságának legfontosabb műveit is.
Kulcsszavak
University of Debrecen rector magnificus Vilmos Haendel law education political sciences anti-Semitism war criminal, Debreceni Tudományegyetem rector magnificus Haendel Vilmos jogi oktatás politikatudomány antiszemitizmus háborús bűnös
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények