A folk metal Magyarországon: stílus, szubkultúra, színtér

Dátum
2014-04-16T12:49:55Z
Szerzők
Mikula, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatom témájául a magyar folk metal zenei műfajként, stílusként, szubkultúraként és színtérként való bemutatását választottam. Egyrészt azért, mert érdekel ez a stílus, másrészt pedig érdekesnek tartottam egy olyan „világot” ismertetni, ahol a hagyományos népzene és a kemény hangzású heavy metal találkozik egymással. A metal ugyan kedvelt kutatási témának számít a szubkultúra-kutatók körében, a folk metalról, azon belül is a magyar folk metalról azonban még nem született írás. Dolgozatomban megkísérlem bemutatni a magyar folk metal közösséget a kérdőíves kutatásom, illetve a Folk Metal Hungary Facebook oldal adminisztrátorával készített interjú alapján. A kérdőívet online tettem közzé Facebookon a folk metalhoz köthető csoportokban és oldalakon, az interjú pedig Facebookos levelezés során készült. Kutatásom során arra voltam kíváncsi, létezik-e olyan, hogy magyar folk metal stílus, valamint közösség – és ha igen, miért tekinthetjük azt a csoportot szubkultúrának, vagy éppen színtérnek. Dolgozatom első részében leírom, mi is az a folk metal, valamint ismertetem a kialakulásának történetét – kezdve a heavy metallal, amelynek egyik alműfaja az általam vizsgált folk metal. Ezt követően rátérek a folk metal magyarországi elterjedésére, bemutatom a magyar zenekarokat, kiemelve közülük a Dalriadát – a hazai első, és legsikeresebbnek mondható folk metal együttest; majd a zene, a hangszerek, a vokális stílusok, valamint a dalszövegek alapján felvázolom a magyar folk metal jellegzetességeit. Dolgozatom utolsó részében először a korábban említett három elnevezést – a stílust, a szubkultúrát és a színteret – definiálom, valamint kifejtem, miért releváns az adott értelmezés a magyar folk metalt tekintve. A fogalmak tisztázását követően ismertetem az empirikus kutatásom menetét, illetve annak eredményeit – diagramokkal szemléltetve.
Leírás
Kulcsszavak
folk metal, stílus, szubkultúra, színtér
Forrás