A Mátészalkai kistérség lehetőségei a 2007-2013-as tervezési időszakban

Dátum
2009-08-05T10:16:37Z
Szerzők
Németh, Norbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja az volt, hogy bemutassa és elemezze a Mátészalkai kistérség jelenlegi helyzetét. A vizsgálódásom alapja a hazánkban meglévő területi különbségek voltak. A gyors gazdasági növekedés egyik legfőbb veszélye, hogy egy kiemelkedően sikeres gazdasági ágazaton vagy régión alapul. A földrajzi tér különbözõ régióinak eltérõ adottságaiból eltérõ fejlõdési lehetõségek és irányok származnak, amelyek szükségképpen az egyes térségek differenciálódásához vezetnek. A fejlõdés megköveteli, hogy a térségek sajátosságait figye-lembe véve minél jobban kiaknázzák az ezekbõl fakadó erõforrásokat és ellensúlyozzák a keletkezõ hátrányokat. A differenciálódás abból is következhet, hogy a tõke a legjobb profitszerzési lehetõségeket igérõ területeket keresi.
Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, Nemzeti Fejlesztési Terv, Mátészalkai kistérség
Forrás