A biomassza hasznosítása a szakolyi Dél-nyírségi Bioenergia Művek Zrt. példáján keresztül bemutatva

Dátum
2014-03-21T12:40:47Z
Szerzők
Tanka, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Debreceni Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatójaként szakdolgozatom témájául a megújuló energiaforrásokat, ezen belül is a biomassza felhasználás lehetőségét és jelentőségét választottam, mivel napjaink egyik legaktuálisabb témájaként ez keltette fel leginkább érdeklődésemet.Dolgozatom céljául tűztem ki, hogy bemutassam az országban egyedül térségünkben megvalósult zöldmezős beruházással épült biomassza tüzelésű erőművet, és bebizonyítsam, hogy egy hátrányos helyzetű régióban is van létjogosultsága.Szakdolgozatom első felében az esettanulmányomhoz kapcsolódó elméleti részeket fejtettem ki. Az energiapolitikán túl rávilágítottam a megújuló energiafelhasználás fontosságára, azon belül pedig a biomassza felhasználás lehetőségeiben rejlő potenciálra. Ezen információkra alapozva kezdtem meg a Dél-nyírségi Bioenergia Művek Zrt.-ről készített esettanulmányt.Az esettanulmány a szakolyi erőmű tevékenységének bemutatásával kezdődik, majd a beszállítókat, és az általuk szállított alapanyag beérkeztetési folyamatát és az erőmű működési elvét ismertetem. A SWOT elemzésen belül a DBM Zrt. erősségeit, gyengeségeit, lehetőséget és veszélyeit elemzem. Dolgozatom végén az üzemeltetés során felmerülő problémák bemutatása után felvázolom a lehetséges megoldásokat és levonom a következtetéseket.
Leírás
Kulcsszavak
bioerőmű, megújuló energiaforrások
Forrás