Klimatikus változások néhány hatása Magyarországon

Dátum
Szerzők
Ősz, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Természeti katasztrófák Földünkön és jellemzői. Árvizek általános jellemzői. Tiszai árvizek és kártételei. Árvízvédelmi módszerek és lehetőségek ismertetése.
Leírás
Kulcsszavak
katasztrófa, árvíz, árvízvédelem
Forrás