Mesterséges intelligencia algoritmusok a nemzetközi programozói versenyek feladatainak megoldásában.

Dátum
2007-01-22T10:45:55Z
Szerzők
Sebők, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a Mesterséges intelligencia 1 tantárgyban megismert algoritmusokat al-kalmazom és mutatom be az ACM nemzetközi programozói versenyeinek néhány feladatán. A feladatokat az acm.uva.es/problemset (ACM International Collegiate Programming Contest, Problem Set Archive with Online Judge) lapról válogattam. Megoldásuk során törekedtem arra, hogy egy-egy problémát többféle módszerrel is vizsgáljak. Ezen belül adott esetben többféle reprezentációt, más-más keresési algoritmust próbáltam ki és teszteltem. Munkámban megtalálhatóak többek között az egyszemélyes játékok klasszikus nem informált és heurisztikus gráfkereső algoritmusai, problémaredukciós megközelítések, valamint egy kétszemélyes játék különböző hatékonyságú lépéskeresései. A programok C nyelven készültek. A legfontosabb, és a megoldás szempontjából legérdeke-sebb forráskód-részleteket is feltüntettem. A megoldások leírásában nem foglalkoztam a feladatok formai követelményeinek betűszerinti teljesítésével, hisz itt elsősorban az algoritmusok vizsgálata volt a cél.
Leírás
Kulcsszavak
mesterséges intelligencia, egyszemélyes játékok, gráfkereső algoritmusok, kétszemélyes játékok, játékstratégiák, dinamikus programozás, alfa-béta vágás, minimax, negamax, közoktatás, neveléstörténet, iskolák Magyarországon, népiskolák, egyházi iskolák
Forrás