Tanulók iskolai konfliktusai

Dátum
Szerzők
Hajduné Demcsák, Lívia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a bevezető részt követően általánosságban vizsgálom az iskolai konfliktusokat, azok jellemzőit, legfőbb csoportosítási módjait, az általam tanulmányozott szakirodalmak alapján. A dolgozatom következő fejezetében rátérek az iskolai konfliktusok részletesebb ismertetésére. Ezt egy 2012 –es tanulmány segítségével kívánom bemutatni, mely elemzi a különböző iskolai konfliktus-típusok jelenlétét, annak gyakoriságát, a résztvevők általi észlelését, illetve a diákok egyes konfliktus-szituációk általi érintettségét (akár kezdeményezőként, akár elszenvedőként) azaz elkövetés és áldozattá válás tekintetében. Végezetül legfontosabb megállapításaim, javaslattételeim dolgozatom befejező részében találhatóak.
Leírás
Kulcsszavak
konfliktus, iskolai konfliktus, középiskolások, konfliktuskezelés
Forrás