Különböző silócirok hibridek energetikai szempontú értékelése

Dátum
2011-11-11T09:59:32Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Korunk egyik kiemelt feladata, hogy olyan tiszta, megújuló energiaforrásokat találjon, amelyek kellő mennyiségben rendelkezésre állnak és gazdaságosan felhasználhatóak. A gazdaságossági viszonyok javításának egy alapeleme, hogy a fosszilis tüzelőanyagokra alapozott, mára teljesen kiépített infrastruktúra gyökeres átszervezését elkerüljük. Ezen ismeretek tükrében a biomassza energia egy kedvező megoldás lehet, amely részlegesen áthidalhatja ezeket a problémákat. Munkámban a DE AGTC KIT Karcagi Kutató Intézet területein termesztett hat cirok hibrid etanol előállítási szempontból fontos beltartalmi értékeinek meghatározása és értékelése után az adott fajták biomassza-tüzelés szempontú vizsgálatát végeztem el. A munkában a vizsgálat tárgyát képező egységnyi területről betakarított hibridek kipréselt leveiből meghatározásra került a refrakciós szárazanyagtartalom, amelyből a cukortartalomra, mint az elsőgenerációs bioalkohol előállíthatóságának értékmérőjére. A mért adatokból egy két éves adatsor alapján a cukor-felhalmozódási dinamika értékelését végeztem el, amely fontos szempont lehet az etanol-előállítás alapanyagának megválasztásában. A folyamat végén a préselésből visszamaradt növényi részekből álló bagasz égéshőjének meghatározása következett kalorimetrikus eljárással, megvilágítva ezzel a cirok alapú bioetanol előállítás melléktermékének energetikai célú hasznosítási lehetőségeit.

Leírás
Kulcsszavak
bioetanol, biomassza tüzelés
Forrás