Mondókák, versek és ölbeli játékok szerepe a bölcsődei beszoktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A beszoktatás a bölcsődei élet első állomása, és mint ilyen meghatározó erővel bír a folyamat minden szereplője (anya, gyerek, kisgyermeknevelő) számára. A téma mindig aktuális, hiszen mindig vannak új, éppen beszokó gyermekek, ezért fontos kérdés, hogy hogyan tehető könnyebbé, gördülékenyebbé ez a folyamat? Dolgozatom fókuszába a bölcsődei beszoktatás folyamatát helyeztem, azon belül pedig a versek, mondókák, ölbeli játékok szerepét kívánom vizsgálni. A bölcsődei beszoktatás nagyon fontos lépés a kisgyermek életében, a folyamat nagyban befolyásolhatja a gyermek későbbi viszonyát az intézményhez. Sok tényezőt kell figyelembe venni, az általános szabályok és szokások mellett teret kell engedni a személyre szabott bánásmódnak is. Ebben lehet egy hatékony eszköz a mondóka, az ölbeli játék – ha szerepel a kisgyermeknevelő módszertani repertoárjában.

Leírás
Kulcsszavak
mondóka, vers, höcögtető, beszoktatás
Forrás