Hallgatói dolgozatok (GYGYK)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 2015. július 14-i határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEA-ban. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 3491)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Fogyatékossággal élő személyek, illetve a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok életkörülményei, életminősége Miskolcon
  Széplaki, Mercédesz; Balázs-Földi, Emese; DE--Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
  A fogyatékkal élő családok mindennapos nehézségeit tárja fel attól a pillanattól kezdve, hogy kiderült a gyermek sérülése. A szülők jövőről alkotott képe megváltozik, másféle nehézségek jelentkeznek a mindennapokban, mint ahogyan azt várták. A feldolgozás nem csak rájuk, hanem a környezetükre is hatást gyakorol, családtagokra és barátokra egyaránt. A dolgozat ezeknek a családoknak az életkörülményeit vizsgálja, hogy mennyire befolyásolja azt a gyermek sérülése. Az egyes családtagok viszonyát taglalja, hogy miként vannak egymás segítségére, vagy hogyan változott meg kapcsolatuk. Illetve, hogy milyen támogatásokat tudnak igénybe venni ezek a családok.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A tanulásban akadályozott tanulók boldogságtudatának erősítése
  Bertalan, Luca; Mező, Katalin; DE--Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
  A szakdolgozat témája a tanulásban akadályozott tanulók boldogságtudatának erősítése. A szakdolgozat témaválasztását indokolja azon társadalmi helyzet, hogy a tanulásban akadályozott tanulók perifériára szorulnak és nem sokat foglalkozik a társadalom az ő jelenlétükkel, így a boldogságukat sem veszik figyelembe. A szakdolgozat célja, hogy megismerjük a tanulásban akadályozott tanulók boldogságának forrását, hogy a pedagógusok figyelemmel követik-e a diákok hangulatát, érzéseit. Ez egy átfogó és nagy lépteket felölelő téma, így jelen dolgozatban egy intézményre szűkül a felmérés. A dolgozat felépítését tekintve a szakirodalom elemzést a következő bekezdésekre van bontva: A tanulásban akadályozott tanulók boldogságtudatának erősítése; Pozitív pszichológiai kutatások a boldogságról; Boldogság meghatározása; Boldogság összetevői; Tanulásban akadályozott meghatározása; Boldogsággal kapcsolatos vizsgálatok tanulásban akadályozott személyeknél; Tanulásban akadályozott tanulók boldogság tudatának erősítése pedagógiai módszerek, eszközök által; Pedagógiai lehetőségek: pleasure-öröm; Pedagógiai lehetőségek: engagement- elköteleződés; Pedagógiai lehetőségek: relationship- kapcsolatok; Pedagógiai lehetőségek: meaning of life- az élet értelme; Pedagógiai lehetőségek: accomplishment- teljesítmény.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Játéklehetőségek az értelmileg akadályozott tanulók alsótagozatán.
  Kullár, Szilvia; Pálfi , Sándor; DE--Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
  A gyermek játéktevékenysége a legalapvetőbb tanulási forma. Az értelmileg akadályozott gyermek tanulási folyamatait játékba ágyazva lehetséges eredményesen végrehajtani. A gyermekek iskolai életében az érintett populációnál fontos szem előtt tartanunk. A játékjellemzők vizsgálatát, kevert típusu interjú formájában végeztük el, melyet szakirodalommal alátámasztva mutatunk be. A szakirodalommal való összevetés a vizsgálat eredményei tükrében tartalmazza következtetéseket.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Természet és művészet
  Tóth, Klára; Prém, Vanda; DE--Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
  A természetben előforduló javakkal hogyan bánjunk. Szemléletformálásunkat átalakítva, vegyük figyelembe környezeti változásokat, a klímaváltozást. Ismertessük meg a gyermekekkel a néphagyományokat. Az élő és élettelen természet megismerése. Megjelennek a zöld óvodák. Új nézőpontok bevezetése: újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés, a takarékoskodás terén. A természet felfedezése az ősidőktől. A természetes anyagok felhasználása az óvodában, a tevékenységek során. A természetes anyagok beszerzése. Az óvodapedagógusoknak az egészség formáló szerepe, egyfajta mintaadás. Célunk a fenntartható fejlődés segítése.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Állatmesék a gyermekirodalomban
  Bujdosó, Zsuzsa Éva; Gesztelyi, Hermina; DE--Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
  Tapasztalataink szerint a szakdolgozatom témájának aktualitását mi sem támasztja jobban alá, mint az a tény, hogy a gyermekek erős kötődése az állatokhoz nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy ezen keresztül nyújtsunk nekik esztétikai élményt és fejlesszük verbális, szociális képességeiket, növeljük szókincsüket és kreativitásukat. A képzelőerő fejlesztésére is alkalmasak az állatmesék. Minden kisgyermeknek van valamilyen tapasztalata különféle állatokkal kapcsolatban. A dolgozatomban kifejtem az állatmesék fontosságát. Vizsgáljuk, milyen hatása van a gyermek személyiségfejlődésére a meséknek. Elemzésre kerül három olyan állatmese is, melyben szerepel a róka.