Napelemes erőmű hálózatra gyakorolt hatásának vizsgálata

Dátum
2011-11-21T09:11:01Z
Szerzők
Kovács, Loránd
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban részletesen bemutatom a napelemes rendszerek típusait, működésüket, alkalmazásukat és a napenergia hasznosítás számos előnyét. Áttekintem a háztartási kiserőművekre vonatkozó törvényi háttereket, szabványokat, és az áramszolgáltatóhoz való csatlakozás feltételeit, menetét. Ezek után ismertetem a napelemes rendszerek legfőbb típusait és magát a rendszert felépítő főbb alkotóelemeket. Dolgozatom második fő része a Debreceni Egyetem Fizika Intézetében található hálózatba tápláló napelemes rendszerrel foglalkozik. Bemutatom a rendszer felépítését, részeit, a rendelkezésemre álló adatokból készített diagramokat és mérési eredményeket.
Leírás
Kulcsszavak
napelemek
Forrás