A szarvasi Városi Könyvtár története

Dátum
2006-08-03T11:45:07Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szarvasi Városi Könyvtár történetét választottam a dolgozatom elkészítéséhez. A dolgozat írása közben fogalmazódott meg bennem az, hogy a könyvtár történetéhez nem elegendő kizárólag a könyvtár történeti fejlődését, gyarapodását vizsgálni.

Nem szabad megfeledkezni a könyvtár közvetlen környezetéről sem. Melyek a város könyvtárának környezetét alkotják: természeti adottságai, gazdasági, társadalmi, kulturális viszonyai, és a várost lakó emberek történelmi gyökerei. Hiszen ezeknek a dolgoknak, tulajdonságoknak tükröződniük kell a könyvtár arculatában.

Elválaszthatatlan a könyvtár a környező lakók hagyományaitól, szokásaitól és életmódjától is. Abban az esetben, ha mégis figyelmen kívül hagynánk e dolgokat, valószínű, hogy a könyvtár élete gyökeresen megváltozna. A negatív és pozitív változások egy része mérhető a könyvtári statisztikákkal, de mégis a könyvtáros az, aki találkozik a mindennapi igényekkel, így az igények változásának felismerése az ő feladata és felelőssége.

A jól működő települési közkönyvtáraknak nincs könnyű dolguk, szinte minden területen helyt kell állniuk. Sikerük záloga a környezet változásainak gyors felismerése és a könyvtárban szükséges változtatások vállalása. Ez is új jelenségnek számít, mint a pályázati rendszer. Ezek eleinte gondot okoztak, de ma már kezdenek felnőni könyvtáraink a feladathoz. Ezt jól bizonyítja a vizsgált könyvtár adott fejezete is.

Leírás
Kulcsszavak
könyvtár, könyvtártörténet, könyvtári statisztikák, művelődéstörténet, Szarvas
Forrás