Segítség vagy hátráltatás? - A szervezeti polgár viselkedés vizsgálata a motiváció, a munkahelyi kontroll és a társas értékorientáció vonatkozásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozati kutatásomban a szervezeti polgári viselkedés megnyilvánulási formáit vizsgálom a motiváció, a munkahelyi kontroll és a társas értékorientáció vonatkozásában. Vizsgálatomban arra helyeztem a hangsúlyt, hogy melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek segítenek megkülönböztetni a szervezeti polgári viselkedésen belül elkülöníthető belső motiváltságból eredő, illetve a benyomáskeltéssel, előrejutás motivációjától vezérelt szervezeti polgári viselkedéseket. Célom az volt, hogy a leírt jelenségek közötti összefüggések feltárásával, felismerhető legyen a szervezet iránt tanúsított valódi elköteleződés, útmutatást kínálva ezzel a vezetés számára, hogy milyen tényezők figyelhetők meg a különböző viselkedéseket mutató munkavállalók körében, illetve mi alapján ismerhető fel a valóban belsőleg motivált munkatársat, és a különböző erőforrások megszerzésére törekvő egyéneket. A kutatás eredményei megerősítik a feltevést, miszerint a szervezeti polgári viselkedést meghatározó tényezők között, amelyek segítenek megkülönböztetni a szervezeti polgári viselkedésen belül elkülöníthető belső motiváltságból eredő (“jó katonák”), illetve a benyomáskeltéssel, előrejutás motivációjától vezérelt (“jó színészek”) szervezeti polgári viselkedéseket, jelen van az extrinzik és intrinzik motiváció; a munkahelyi kontrollhely; illetve a társas értékorientáció is.

Leírás
Kulcsszavak
szervezeti polgár viselkedés, motiváció, munkahelyi kontroll, társas értékorientáció
Forrás