Hallgatói dolgozatok (Pszichológiai Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Pszichológiai Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 1829)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Kiégést meghatározó személyiségjegyek
  Bálint, Zsolt Olivér; Héjja-Nagy, Katalin; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A szakdolgozati kutatásomban a kiégés-szindróma előfordulása és a különböző személyiségtípusok közti eltéréseket kutattam. A kutatás elsődleges célja kiégés és bizonyos személyiségjegyek kapcsolatairól, különösen a kiégés és a temperamentum- és karakterfaktorok kapcsolatáról szóló szakirodalom bővítése, mivel kutatás elvégzésének időpontjában sem a magyar, sem a nemzetközi szakirodalomban nem található alapos személyiséglélektani alapú kutatás. A vizsgálat az optimizmus-pesszimizmus, a kontrollhely, és a Cloninger-féle temperamentum-és karakterfaktorok alapján készült, az elemzéshez szükséges adatokat online kérdőív formájában gyűjtöttem. A 154 aktív munkaviszonnyal rendelkező és egyetemista személy elemzésre kerülő adatai szerint a kiégés-szindróma megjelenése magasabb a pesszimista személyeknél, a külső kontrollal rendelkező személyeknél, valamint a magas ártalomkerüléssel, alacsony önirányítottsággal, alacsony kitartással és az alacsony együttműködési készségekkel rendelkező személyeknél. A kiégés mértékében nem található eltérés a nemek között, illetve nem található szignifikáns együttjárás az életkor és a kiégés mértéke között.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A holisztikus szemlélet és a pszichoszomatika szerepe a medicinában- a fogorvosi praxisban előforduló betegségek pszchoszomatikus megközelítése
  dr. Tóth, Klára; Dr. Almássy, Zsuzsanna Phd.; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Jelen dolgozatban igyekeztem megvilágítani a holisztikus emberszemlélet fontosságát a medicinában, kiemelten szakterületemen a fogorvosi gyakorlatban. Igyekeztem bemutatni és igazolni a társszakmák interdiszciplináris összefüggéseit, a szemlélet működőképességét és jogosultságát a segítségnyújtásban. Ennek megértéséhez összefoglalásra kerültek azok a szociálpszichológiai oksági tényezők, melyek a ma emberének komplex problémahalmazát és azok kapcsán jelentkező ugyancsak összetett panaszait okozzák, ismételten alátámasztva a holisztikus megközelítés szükségességét. Definiálásra került a pszichoszomatika fogalma és a pszichoszomatikus - kiemelten a dentalis medicinába tartozó - betegségek, azok gyógyításának holisztikus-pszichoszomatikus szemlélete. Hangsúlyt kapott a fogászati félelem jelenségének fontossága, mely a leggyakrabban előforduló mentalhigiénés feladat a fogászati rendelőben. A dolgozat további célja, hogy elhelyezze és megvilágítsa a fogorvos szerepét a mentalhigiénés munkában, mellyel a saját szakterületén képes a hozzá forduló páciensek nemcsak testi, hanem lelkiállapotán, teljes életminőségén, azaz jóllétén javítani, magát az embert gyógyítani.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az anya-gyerek kötődés vizsgálata óvodás korú gyermekek és édesanyjuk körében
  Tamási-Tőzsér, Dorina; Pataky, Nóra; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Az édesanya személye meghatározó a gyermek életében. Dolgozatomban azt kívánom vizsgálni, hogy az édesanya kötődési stílusa, általános szorongás szintje hogyan hat a gyermekre. A vizsgálat során anya-gyermek párosok esetében vizsgálom, hogy az anyai kötődési minta hogyan hat a gyermek kötődési stílusára, illetve az anyai szorongás szintje a gyermek szorongására.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A szexuális asszertivitás, stílus és elégedettség közötti kapcsolat vizsgálata
  Erdős, Orsolya Luca; Csinády, Adriána; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatom célja, annak feltárása, hogy milyen kapcsolatban áll egymással a szexuális asszertivitás, a szexuális elégedettség és a szexuális stílus, valamint, hogy az egyes változók tekintetében milyen nemi különbségek mutathatók ki. További célom annak vizsgálata is, hogy a nemi együttlét gyakoriságának változásával miként változik a válaszadók elégedettsége a szexuális életükkel kapcsolatban. A téma fontossága abban rejlik, hogy a jól működő, kiegyensúlyozott és mindkét fél számára kielégítő szexuális élet adja az alapját a stabil párkapcsolatoknak, házasságoknak, továbbá olyan tényezőkkel is kapcsolatban áll, mint a jobb életminőség, a testi, lelki egészség, valamint a válás, a súlyos mentális betegségek és a kockázatos szexuális magatartásformák megelőzése.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Transzgenerációs hatások a szuicid hajlam alakulásánál
  Varga, Zsolt; Csinády, Adriána; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A transzgenerációs hatások általános bemutatása. A szuicid viselkedés és családon belüli ismétlődések vizsgálata, a szuicidumhoz köthető gyász feldolgozásának lépései. A mentálhigiénés segítő szemüvegén keresztül történő bemutatás, a segítő eszközei és kompetencia határai.