Hallgatói dolgozatok (Pszichológiai Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Pszichológiai Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 2056)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A zenetanulás hatása a szubjektív jóllétre
  Terdik, Zsuzsanna; Olajos, Tímea; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A transzferhatás vizsgálatok egyik leggyakrabban kutatott témaköre a zenetanulás hatásainak vizsgálata. Az elmúlt években vált kifejezetten felkapottá a kognitív hatásokon túl a zenei nevelés szocio-emocionális hatásainak felmérése is. Dolgozatomban a szubjektív jóllétet meghatározó három faktorral kapcsolatosan végzek vizsgálatot ezekről a transzferhatásokról. Az időhöz való hozzáállásunk, érzelemszabályozásunk és jelentudatosságunk mind befolyással vannak pszcihés jóllétünkre, és úgy gondolom a zenei nevelés mind fejlesztő hatással lehet ezekre a faktorokra. Vizsgálatom során célom volt ezen összefüggések bemutatása és feltárása, úgy gondolom érdemes lenne további kutatásokat végezni a témával kapcsolatban.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Párkapcsolati elégedettség a tradicionális és modern párkapcsolatokban
  Szoboszlai, Boglárka; Dr. Olajos, Tímea; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat célja azt megvizsgálni, hogy a mára jellemző válások mutatnak-e bármilyen kapcsolatot a modern irányba változó nemi szerepekkel, modern kapcsolatokkal. E kérdés megválaszolására a párkapcsolati elégedettség mentén végezzük a vizsgálatot. Feltételezhető, hogy a hirtelen nagy arányú változás a megváltozott szemléletmóddal, a tradicionális nemi szerepekről a modern nemi szerepekre történt átalakulással összefügg. Ez a nézőpontváltozás hathat a kapcsolati elégedettségre, hiszen, ha elégedettek lennének az emberek a kapcsolatukban, nem válnának el. Természetesen valószínű, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami a hirtelen nagy arányú változás hátterében áll, de célszerű lehet megvizsgálni, hiszen a mai kapcsolatokra jellemző párkapcsolati problémákra választ kaphatunk. A dolgozatban a nemi szerepeken és elégedettségen túl a kapcsolati hiedelmek összefüggését is megvizsgáljuk mind az elégedettséggel,mind a tradicionális vagy modern szemlélettel.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A kozmetikusok bőrápoló termékek vásárlásával kapcsolatos attitűdjei figyelemmel az impulzusvásárlásra és a kimaradástól való félelemre
  dr. Solymár, Károly; Papp, Dávid; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat a kozmetikusok bőrápoló termékek vásárlásával kapcsolatos attitűdjeit vizsgálja, abból a szempontból hogy a bizalom, szükségesség, előny és biztonság jól körülírja-e ezen attitűdöket. Rövid áttekintést ad a fogyasztói, ezen belül a vásárlói szokásokról, az impulzusvásárlásról és a FOMO érzésről. A fogalmak közötti összefüggések is bemutatásra kerülnek. Szó van továbbá arról, hogy mennyire jellemző a kozmetikusok csoportjára az impulzusvásárlás és tekintettel az internethasználatukra és az ott történő vásárlásaikra a FOMO érzés. Ezen kérdések tekintetében a fiatalabb és idősebb korosztály közötti összehasonlítás is megtörténik. A vizsgálat kiterjed még az impulzusvásárlás és a FOMO korrelációjára, valamint a fenti négy racionális attitűd és ez utóbbi két fogalom közötti kölcsönhatásra.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az iQOS kommunikációja a meggyőzési heurisztikák tükrében
  Bettenbuch, Péter; Balázs, Katalin; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A nikotint nevezhetjük az egyik legerősebb hatásmechanizmusú függőséget okozó kábítószernek, mely ugyanakkor az emberi kultúra része. A cigaretta káros hatásait tekintve minden kétséget nélkülöz, mindemellett hatalmas üzlet, melyben a növekedéshez egyre több fogyasztót kell generálni. A dohányzási trend az elmúlt évtizedekben megfordult, így a dohányipar adaptálódni volt kénytelen a megváltozott trendekhez. Nem csak a termékek oldaláról, hanem a kommunikációs stratégiáikban is. A kutatatás célja, hogy felmérje a magyar lakosság körében a hevítéses dohánytermékkel kapcsolatos szokások hátterét, a döntések mögött húzódó tudatosság szintjét, illetve, hogy feltárja az IQOS kommunikációja és a pszichológiai befolyásolás eszközei között fellelhető párhuzamokat.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A tanulási zavarok összefüggései az énképpel és a szorongással a 12-14 éves korosztály körében
  Szigeti, Ágota; Pataky, Nóra; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatomban a tanulási zavarok énképpel és szorongással kapcsolatos összefüggéseit vizsgálom. Kimutatott, hogy a tanulási rendellenességek gyakorisága magas, a gyermekek 10 %-ánál valamilyen tanulási nehézség megtalálható (Tárnok-Gulyás, 2002). A tanulási zavar bármely potenciálisan átlagos és átlag feletti intelligenciájú egyén tanulását és magatartását befolyásolhatja (Földi, 2004). Elengedhetetlen, hogy a tanulási zavarokat felismerjék, és azonosítsák, mert a fel nem ismert tanulási nehézség következtében a lemaradás állandósul, reményvesztettséget, érdektelenséget vagy motiválatlanságot hoz létre a gyermekben (Jávorné, 2005). Ez a reményvesztettség növelheti a szorongást, s hosszú távon akár megjelenhetnek a depresszió tünetei is. Susan Harter kutatásai kimutatták, hogy az önértékelés a mentális egészség döntő mutatója. Az, hogy egy gyermek mennyire tartja magát értékesnek, vagy éppen értéktelennek, fontos kérdés az énképfejlődés kapcsán. Az alacsony önértékelés összefügg a depresszióval, szorongással, valamint az iskolában és a társas kapcsolatokban jelentkező viselkedészavarral (Harter, 2006).