Környezettudatosság, vallásos hit és emberi értékek összefüggése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom célja a vallásosság különböző formái, aspektusai, egyes alapvető emberi értékek, valamint a környezeti attitűdök és a környezettudatos viselkedés közötti összefüggések feltárása volt. Arra kerestem többek között a választ, hogy a környezettudatosság egyes komponensei, illetve a vallásosság – annak típusai, intrinzik vagy extrinzik volta, a környezetért érzett emberi felelősséget meghatározó hittartalmai - miként viszonyulnak egymáshoz, illetve milyen kapcsolatban állnak az egyén által vallott alapvető értékekkel. Nem minden esetben kaptam meg a várt eredményt. A környezettudatosság és értékek, illetve az értékek és a vallásosság feltételezett összefüggései igazolódtak, ellenben a környezettudatosság és vallásosság kapcsolata cáfolta előzetes elvárásaimat.

Leírás
Kulcsszavak
környezettudatosság, környezeti attitűdök, környezetbarát viselkedés, vallásosság, schwartz értékek
Forrás