Szedimentológiai és fáciesanalízis vizsgálatok a Bihari - sík térségében a Nagykereki I. homokbánya haszonanyagának alapján

Dátum
2013-05-21T13:39:34Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Bihari - sík negyedidőszaki településeit elemeztem a Nagykereki-I. homokbánya haszonanyagára vonatkoztatva.

Leírás
Kulcsszavak
fácies, homok, anyagminta
Forrás