Geothermal energy utilization in the Bükkalja region by reusing abandoned hydrocarbon wells Geotermikus energia hasznosíthatósági lehetőségei a Bükkalja térségében meddő szénhidrogén termelő kutak átképzésével

Fájlok
Dátum
Szerzők
Bretán, Dávid
Szűcs, Péter
Miklós, Rita
Ilyés, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Hungary is a country in an inactive volcanic area, but with a geothermal potentical recognized bot hat European and international level. The geothermal gradient of the country is ~ 45°C/km on avarage, while in other countries it is ~ 20-30 °C/km. Accordingly, the temperature can reach 55-60°C at 1 km and 100-130°C at depths of 2 km. There are many types of extraction and utilization of geothermal energy, of which a large group is energy recovery . This direction is not typical in Hungary, so it is worth developing. The developement of the sector is slow due to high initial invertment demand and the long planning phase. On the one hand, the aim of our reserach is to take steps to remedy this problem by examining the funcion change of a barren well. Int he foreground and peripheral areas of the Bükk Mountains, there are numerous unused hydrocarbon wells, which our work is examining for energy purposes with a view to their later utilization. The present study focuses on 13 abandoned wells in the Pünkösd Mountain, area of Bükkalja, Demjén.
Magyarország egy nem aktív vulkáni területen fekvő, ám mind európai,- mind pedig nemzetközi szinten elismert geotermikus potenciállal rendelkező ország. Az ország geotermikus gradiense átlagosan, ~ 45°C/km, míg más országokban ez az érték, ~ 20-30°C/km. Ennek megfelelően a hőmérséklet 1km-en 55-60°C, 2 km mélységben akár a 100-130 °C-ot is elérheti. A geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának sok fajtája létezik, melynek egy nagy csoportját képezi az energetikai hőhasznosítás. Ez az irány itthon nem jellemző, így ezt a vonalat érdemes fejleszteni. Az ágazat fejlődése lassú, ennek fő oka a nagy kezdeti befektetési igény valamint a hosszú tervezési szakasz. Kutatásunk célja egyrészt ezen probléma orvoslásának irányában igyekszik lépéseket tenni, egy meddő kút funkcióváltását vizsgálva. A Bükk hegység előterében, peremi területein számos meddő, használaton kívüli szénhidrogén kút van melyeket munkánk energetikai céllal a későbbi hasznosíthatóság tükrében vizsgál. Jelen vizsgálat, Bükkalja, Demjén, Pünkösd-hegy térségében található 13 db felhagyott kútra koncentrál.
Kulcsszavak
Forrás