Teljesítményértékelés és annak hatásai a Diehl Aviation Hungary Kft.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom a Diehl Aviation Hungary Kft.-nél végeztem, mely során célom volt feltárni a teljesítménymérés mögött álló tényezőket, a munkavállalókat ösztönzésének típusait, valamint az értékelési módszerek eltérő aspektusait és azok alkalmazását. A téma feltárása során az ösztönzés és motiváció témakörét is érintve igyekeztem megismerni a hatékony teljesítményértékelés folyamatát. Mindemellett a teljesítménymérés csapdáit és a lehetséges torzításait is sikerült összegyűjteni. A háromszögelés elve alapján három kutatási módszerre támaszkodtam, melyek a szakértői interjú, a dokumentumelemzés, valamint a kérdőív módszere. Ez utóbbiból kettőt is összeállítottam, egyet a fizikai dolgozóknak, a másikat pedig a vezetőség számára. A vizsgálat főképp a munkavállalói elégedettséget mérte fel, mely a szervezetnél alkalmazott teljesítményértékelési rendszerre irányult.

Leírás
Kulcsszavak
teljesítmény, teljesítményértékelés, teljesítménymenedzsment, ösztönzés
Forrás