Aphanizomenon ovalisporum proteáz enzimeinek vizsgálata

Dátum
2010-12-09T07:29:45Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A felszíni vizekben gyakran tömegesen elszaporodó cianobaktérium, az Aphanizomenon ovalisporum proteolitikus aktivitását vizsgáltuk gélelektroforézis módszerével, mellyel jelentős számú proteáz enzimet sikerült azonosítani. Munkánk során elemeztük ezek aktivitását a tenyészet korának függvényében. Meghatároztuk ezek relatív molekulatömegét, összehasonlítottuk a proteáz aktivitások erősségét zselatin, illetve kazein tartalmú aktivitásgéleken, valamint proteáz inhibítorok alkalmazásával információt szereztünk a proteázok csoportba tartozásáról. A géleket elemeztük UVI-TEC és CPATLAS gél elemző programokkal.

Leírás
Kulcsszavak
Aphanizomenon ovalisporum, proteáz
Forrás