A betegbiztonságot javító tevékenységek értékelése a Mátrai Gyógyintézetben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom elkészítésével elsődleges célom feltárni azt, hogy az elmúlt 5 éves időszakban a Mátrai Gyógyintézetben, Európai Uniós támogatásokból megvalósított, a betegbiztonság javítását célzó fejlesztések mennyire bizonyultak eredményesnek. Diplomamunkám megírása során különböző szakirodalmakat, cikkeket dolgoztam fel. A szakdolgozatom céljaként meghatározott, a betegbiztonság javítását célzó fejlesztések eredményességének vizsgálata során, első lépésként, felmértem a kiindulási állapotot. A helyzetelemzés részeként egy SWOT analízis elkészítésével térképeztem fel a betegbiztonság erősségeit és gyengeségeit, valamint a fejleszteni kívánt, a betegbiztonság javítását célzó tevékenység esetében a releváns lehetőségeket és veszélyeket. A betegbiztonság jelenlegi helyzetének feltérképezésére kérdőívezést folytattam az ápolási igazgató, valamint az Intézet főnővéreinek bevonásával, melyhez saját készítésű kérdőívet használtam. A témakör alapján a célcsoport meghatározásánál arra fókuszáltam, hogy az érintettek rendelkezzenek az elvárt tapasztalattal, ismerettel és rálátással. Összesen 8 darab kérdőívet adtam ki, melyből kivétel nélkül mindet, kitöltve visszakaptam, így tehát a kitöltési arány 100%-os volt. A kérdőívek kiértékelését követően információt kaptam arról, hogy a válaszadók többsége a munkaerőhiányt, valamint a betegek nem megfelelő együttműködését tartja betegbiztonsági szempontból a legnagyobb hiányosságnak, és számukra a betegbiztonságra vonatkozó oktatás, képzés biztosítása nyújtja a legnagyobb támogatást. A járványügyi- és a kórházhigiénés adatok elemzéséhez primer adatokat használtam melyhez az Intézet tevékenységéről szóló éves jelentések szolgáltatták a szükséges adatokat. Az általam vizsgált időszak 2017 - 2021, bázisévnek a 2017-es évet tekintettem, a változásokat különböző viszonyszámok segítségével mutattam be. Az általam lefolytatott vizsgálat során kapott eredmények, illetve tapasztalatok alapján elmondható, hogy a Mátrai Gyógyintézet betegbiztonságának fejlesztését illetően pozitív változás ment végbe az elmúlt 5 éves időszakban, azonban továbbra is maradtak fejlesztendő területek. Véleményem szerint, az egészségügyi ágazatot terhelő munkaerőhiány okozta nehézségek ellenére, a betegoktatásra az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani, mert csak az együttműködő beteg ellátása lehet igazán eredményes. A szakdolgozók betegbiztonságra vonatkozó oktatását, képzését érdemes lenne minél szélesebb körben biztosítani, hiszen ez az első lépés a szakemberek infekciókontroll attitűdjének megváltoztatását illetően.

Leírás
Kulcsszavak
betegbiztonság
Forrás