A német gazdasági modell sikere a XX. században és problémái napjainkban

Dátum
2007-07-17T13:38:38Z
Szerzők
Holb, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám témájául a német gazdaság XX. századi fejlődésének, és a német gazdasági modell által napjainkban felvetett problémák vizsgálatát választottam. Dolgozatom célja számbavenni azokat a körülményeket és gazdaságpolitikai eseményeket, amelyek segítségével a második világháborús teljes pusztulás után a német gazdaság néhány évtized alatt az európai és a világgazdaság egyik legerősebb résztvevője lett, valamint azoknak a problémáknak a lehetséges megoldásait, amelyekkel Németországnak napjainkban meg kell küzdenie.
Leírás
Kulcsszavak
Németország, szociális piacgazdaság, egyesülés, reform, Agenda 2010
Forrás