A humántőke szerepe a Debreceni Egyetem szociológia szakos hallgatói körében

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a hallgatók humántőke elmélet alkalmazásának megjelenése a továbbtanulásban és a tervezett karrierútjuk tükrében. Kutatásom célja, hogy megismerjem a hallgatók továbbtanulási motivációt, tervezett karrierútjaikat, jövedelmi várakozásait és a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalataikat. Dolgozatomban bemutatom többek között, hogy mit jelent a hallgatók számára a siker a tapasztalok és készségek, valamint ezek összefüggései A meghatározott fő dimenziókon belül munkámban helyet kapott a mentális jóllét és az anyagi bőség viszonya a hallgatók részéről. Kutatásomat a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Tanszék szociológia alapszakos hallgatói körében végeztem. Kutatásom módszere kvalitatív. Összesen nyolc interjút készítettem, ezek közül hét interjú hallgatókkal készült, egy pedig egy olyan szakemberrel, aki részben a hallgatók munkájának gyakorlati koordinálásával is foglalkozik. A dolgozatom során elemzem a humántőke elméletét, és annak gyakorlati alkalmazását, a hallgatói munkavállalást.

Leírás
Kulcsszavak
humántőke, munkaerőpiac, felsőoktatás
Forrás