Hallgatói dolgozatok (Szociológia és Szociálpolitika Tanszék)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Szociológia és Szociálpolitika Tanszék hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 1920)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Közösségi részvételre alapozott egészségfejlesztés és tervezés
  Moravcsikné Kornyicki, Ágota; Eperjesi , Tamás; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Magyarországon a lakosság egészségi állapota, a megbetegedési és a halandósági mutatók, a természeti és az épített környezet minősége, tisztasága jelentősen elmarad az Európai Unió tagállamaiban tapasztaltaktól. Ennek hátterében egyfelől a lakosság igen kedvezőtlen életmód tényezői, másfelől az egészségügyi ellátás korlátozott hatékonysága áll. A területi (települési, járási) egészségterv összetett, az adott földrajzi lehatároláson belül élő lakosság életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló terv. A közösség adottságaira, kultúrájára, valamint tagjainak motivációira és cselekvő részvételére építő tervezési folyamat, záloga az egészségtervek fenntarthatóságának. Az elmúlt öt évben végzett, lakossági részvételen alapuló egészségfejlesztési munkám során azonban sajnálatos módon tapasztaltam, hogy ezek a tervek (márha valóban elkészültek) több esetben a pályázatok kötelező elemeként valósultak meg csupán. További jelentős hátránya volt ezen pályázati kötelező projektelemnek, hogy az egészségfejlesztési problémák priorizálása és a célok felállítása előtt nem készült el a tartópillér, azaz, a releváns és friss adatokra épülő állapotleírás és szükségletelemzés. A helyzetelemzések több esetben a helyi szereplők bevonásának mellőzésével készültek, így a valódi szükségletorientált megközelítés igencsak foghíjas maradt. Jelen szakdolgozat célja, a szakterületen hiánypótló, kiemelten helyi szükségletekre épülő egészségfejlesztési terv, helyzetelemzésének elkészítése és előterjesztése a döntéshozók számára.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Gyermek- és ifjúságvédelmi stratégia és protokoll kialakítása a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában
  Czentyéné Kerti, Judit; Eperjesi , Tamás; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Településünk egyetlen iskolájában a hátrányos helyzetű gyerekek száma igen jelentős. Nevelőszülőknél, lakásotthonban élő gyerekek, saját otthonban, rossz körülmények között élő tanulókkal találkozunk nap, mint nap. Ezeknek a gyerekeknek sokszor az iskola jelenti a biztonságot, a kiszámíthatóságot, az állandóságot. Engem személy szerint, túl a tanítói képesítésemen, mindig érzékenyen érintett a reám bízott tanulók sorsa.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az idősellátás helyzete és fejlesztési lehetőségei a Nyíradonyi járásban
  Terdik, János; Ditzendy, Károly Arisztid; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatomban a Nyíradonyi járásban élő időskorúak helyzetét, az elérhető szolgáltatások jellemzőit vázolom fel, illetve bemutatom azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyekkel javíthatjuk az idősek ellátását. Egy társulás által fenntartott szociális alapellátásokat nyújtó intézmény vezetőjeként nap mint nap érzékelem és szembesülök azokkal a problémákkal, melyek a járás idős korú lakosainak ellátásával kapcsolatban felvetődnek. A járás öregedési indexe a magyarországi átlag alatt van, viszont - a járások 2013-as bevezetése óta - ha csak az elmúlt 10 évet nézzük minden településen nő a 65 és a felettiek száma és a népességen belüli aránya is. Ezért is fontos, hogy kellő időben felkészüljünk és reagálni tudjunk a várhatóan növekvő ellátási szükségletek kielégítésére. Dolgozatom elkészítéséhez a statisztikai adatokon túl, áttekintettem a magyar szakirodalom idősellátással kapcsolatos tanulmányait, a Nyíradonyi járás településeinek helyi esélyegyenlőségi programjait, szociális szolgáltatástervezési koncepciókat, intézményi beszámolókat. Bemutattam a magyarországi idősellátásban megvalósult néhány innovációt, szolgáltatásfejlesztést, és megfogalmaztam a Nyíradonyi járásban élő idősek ellátásával kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az élelmiszeripari szakképzés integrált gyakorlati oktatási üzemének megvalósítása- projekt bemutatása
  Takács, Sándor; Megyesi, Boldizsár; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Az elmúlt években a világgazdaságban jelentős változások következtek be, az ipar rohamos fejlődése által. A szakoktatásnak a gyors változást követnie kell, hiszen a szakemberekre továbbra is nagy szükség van a fogyasztói társadalmunkban. Az oktatásnak és a szakképzésnek fontos társadalmi szerepe van. Elmondható azonban, hogy a szakoktató intézmények tapasztalata az, hogy egyre kevesebb diák választ szakmát, főként a mezőgazdaság és élelmiszeripar kevésbé kedvelt szakok. A magyar szakoktatás az elmúlt évtizedben több reformon is átesett, a legutolsó jogi változás 2020 évében jelent meg. A szakképzésben kiemelt jelentőséget kapott az Európában is reformként alkalmazott tanítási technika az un. Learning-by-doing, azaz „a cselekvés általi tanulás a nevelés elmélete”. Szakdolgozatomban egy olyan létesítmény projekt tervezését mutatom be, ahol a szakiskola célul tűzte ki, hogy ezen modern oktatási módszer alkalmazása mellett, innovatív és fenntartható működéssel, tanműhelyt hozzon létre. Az Észak Agrárszakképzési Centrum az élelmiszeripari gyakorlati képzésben eddig is élenjáró módon működött, azonban a jövőben egy komplexumot kívánnak megvalósítani, melynek kiemelt jelentősége lenne a jövő oktatásában. A komplexumban több élelmiszer iparági képzés valósulna meg, oly módon, hogy az üzemek kialakítása és működése megfelelne az élelmiszerjogi követelményeknek, ezáltal a működési engedély megléte mellett, az előállított termékeket értékesíteni tervezi is az iskola. A projekt finanszírozási lehetőségeként egy 2023 év első felében megjelenő pályázat jelenthet támogatást. A pályázat címe a „Bemutató üzemek támogatása” felhívás. A projektben külső szakértőként vettem részt, a TS-License Kft. képviseletében, mint technológiai tervező. Szakdolgozatomban a szakirodalmi részben összefoglaltam, az adott projekthez kapcsolódó fogalmakat, és projekt jellemzőket. A szakirodalmi részben külön kitérek a külső szakértő bevonásának jelentőségére, a szakoktatás elvárásrendjére és az élelmiszerjogi elvárásokra. A módszer fejezetben bemutattam a projekt felkérő, az Észak Agrárszakképzési Centrumot és a külső szakértő vállalkozást is, akinek a munkáját a későbbiekben elemzem majd. Az eredmények fejezetben a projekt eredményei és abból levont következtetések kerültek ismertetésre. A projekt elemzését interjúk és a TS-License Kft. által szolgáltatott adatok alapján végeztem el. A projektben a Kft. külső szakértőként vett részt, mint technológus tervező. A projekt kivitelezhetősége a kezdeti szakaszban jelenetős adat és információ bekéréssel és kalkulációval volt megállapítható. Az általam készített SWOT analízis bemutatja, hogy a megismert adatok alapján, milyen előnyei, hátrányai és lehetőségei, veszélye lehet a projektnek. Az analízis jól ábrázolja a technológus szemszögéből és a további résztvevők, pl. pénzügy, oktatásügy szemszögéből az egyes tényezőket. A SWOT analízis elvégzését a projekt megbeszéléseken javasolt lehet bevezetni a TS-License Kft. számára, mivel ezáltal jobban átláthatók a projekt sarkalatos pontjai. A külső szakértő beszámolója alapján, a projekt résztvevőknek kérdéses volt a projekt kivitelezhetősége, melyet minden résztvevő más szemszögből világított meg. Ezeket a probléma okokat problémafa alkalmazásával mutatom be. Ennek készítése azért is lehet előnyös, mert minden résztvevő számára hangsúlyossá válnak azok a problémák, melyekre célokat, megoldásokat kell keresni a projekt kivitelezése során. A tervezés előkészítése szakaszban adatok begyűjtése és összegzése történt. Az adatok összegzésekor egyértelművé vált, hogy egyes munkafázisokhoz számos tényezőt szükséges figyelembe venni. Példaként a gépek, berendezések üzembe való elhelyezése, meghatározása került kiemelésre. A tervező a szakoktatás által meghatározott kerettantervben szereplő, termékcsoportok alapján összeírta a szükséges gépeket, berendezéseket és eszközket. Ehhez kapcsolódóan azonban még figyelembe kellett venni nemcsak a szakoktatás elvárásait, hanem az élelmiszerjog, munkajog és a pályázati elvárásrendet is. Ez a komplex és kellő precizitást igénylő munka jelentős idő igényű volt a projektben. A projekt időbéli haladását és tényleges teljesülését Gantt diagramon ábrázoltam. A diagramból látható, hogy a projekt összesen 64 munkanapot vett igénybe a tervező csapat számára. A teljes projekt tervezésére ugyan 6 hónap áll rendelkezésre, azonban munkaterv bemutatásából jól látható, hogy a tervezőnek csak 2 hónap áll rendelkezésre, mivel az általa elkészített tervekből és adatokból fognak később dolgozni a projekt további résztvevői. A projektet úgy tudta a teljesíteni időben a technológus, hogy szaksegédet vont be a tervezés során. A Gantt diagram alkalmazása idő tervezésekor kulcsfontosságú lehet, hiszen, ha a tervező nem tudott volna bevonni munkatársat, nem tudta volna időben teljesíteni a tervezői munkát. Az időbéli késedelem a projekt meg nem valósulásához vagy a minőségi romlásához vezethetett volna. A tervező kellő gyakorlattal ugyan meg tudta becsülni a kellő létszámot, azonban a jövőben érdemes alkalmazni a diagram használatát az átláthatóság és megbízhatóság miatt. A tervező és a társtervező munkája a PDCA modellel jellemezhető, mely szintén nagyon fontos elem a tervezés során. Összességében elmondható, hogy az élelmiszeripari komplex létesítmény projekt tervezése során kulcsfontosságú lehet a probléma megfelelő meghatározása, a megfelelő munkaterv, időterv és az összehangolt munkavégzés. A projekt elemzése során bebizonyítást nyert, hogy minden résztvevő megfelelően elkötelezett volt. Számomra a szakoktatás kiemelt jelentőségű, ezért ezen projekt tervezése rendkívül jó kihívást jelentett. Remélem, hogy a projekt megvalósulásával a szakoktatás számára példaértékű létesítmény jöhet létre, mivel hiszem, hogy a ma tanulói a holnap szakemberei lehetnek!
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A kohéziós politika szerepe a felnőttképzési rendszer fejlesztési lehetőségeinek tekintetében
  Petrik, Zsuzsanna; Kondor , Zsuzsanna; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A rohamosan fejlődő világban egyre inkább előtérbe kerül az élethosszig tartó tanulás, hiszen a kompetenciák fejlesztése, a tudásalapú gazdaságra épülő munkaerőpiac folyamatos kihívás elé állítja az embereket. Erre jelenthet megoldást a felnőttképzés rendszerének fejlesztése. Gyakorta hallani, hogy a támogatott képzéseket szervező intézmények forráshiánnyal küszködnek. Emellett egyre inkább teret kapnak a felnőttképzéssel foglalkozó, piaci alapon működő képzők. A társadalom szegényebb rétegei a nehezebben elérhető támogatott képzési kínálat miatt megrekednek a fejlődésben, ami hátráltatja a munkaerőpiaci integrációt, és fokozza az elszegényedést. Tekintve az Európai Unió célkitűzéseit, a kutatásom során arra próbálok választ keresni, hogy a kohéziós politika a 2014-2020-as programozási időszakban milyen szerepet játszik Magyarországon a felnőttképzési lehetőségek tovább fejlesztésében.