A kis-és középvállalkozások banki hitelezése napjainkban a Raiffeisen Bank Zrt.-nél

Dátum
2011-04-18T09:10:02Z
Szerzők
Rónai, Erika Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám célja bemutatni a kis – és középvállalkozások banki finanszírozásának a gazdaságban betöltött fontos szerepét és az ezzel járó hitelezési eljárás folyamatát. Dolgozatomban prezentálom, mi is az a kis – és középvállalkozási szektor, hogyan lehet őket csoportosítani, hogyan alakul helyzetük és banki hitelezésük hazánkban. Megpróbáltam jellemezni a magyar bankrendszert, annak működését, eszközeit és szerepét, mindezt alátámasztva számszaki adatokkal. Próbáltam magyarázatot keresni arra, hogy miért alkot elemi egységet a bankok és a kis – és középvállalkozók kapcsolata a piacgazdaság működésében. Mi az oka annak, hogy a kisebb vállalkozások forrással való ellátása a bankrendszer által elengedhetetlen feltétele a makrogazdaságnak. A kis – és középvállalkozók nagyobb részének puszta létfeltétele, hogy banki finanszírozáshoz jussanak tevékenységük bizonyos szakaszában, kisebb méretüknél fogva ki vannak téve a tőkeerős konkurenciának, például a multik dominanciájának. Véleményem szerint alkalmas gazdasági körülmények között a kis– és középvállalkozásoknak óriási számuknál fogva a gazdaság motorját kell képezniük, de ennek az a feltétele, hogy egy akadálytalanul működő hitelezési rendszer legyen a gazdasági társaságok és a kereskedelmi bankok között. A megfontolt döntéshozatal a hitelintézeti szektor lételeme. A bankoknak úgy kell elvégezniük a potenciális ügyfelek vizsgálatát, hogy hitelezés során minimálisra csökkentsék a vállalt kockázatok mértékét. Ennek egyik fő eszköze adósminősítés. Napjainkban az adósminősítés jelentősége felerősödött a korábbi évekre jellemző liberálisabb hitelezési tevékenység, és a gazdasági világválságnak köszönhetően
Leírás
Kulcsszavak
banki hitelelezés, kis- és középvállalkozások
Forrás