Az olasz kivándorlók nyelvi helyzete Olaszország egyesülésétől a 2000-es évekig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom az Olasz kivándorlás nyelvészeti helyzetével foglalkozik. Általánosságban ismertetem a migrációs folyamatokat, majd specifikusabban az Egyesült Államokban és Németországban.

Leírás
Kulcsszavak
Storia dell'emigrazione italiana, emigranti, Germania, Stati Uniti, storia linguistica dell'emigrazione italiana
Forrás