Hallgatói dolgozatok (Olasz Tanszék)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Az Olasz Tanszék hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 20 (Összesen 106)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Le relazioni culturali italo-ungheresi ai tempi di Mattia Corvino
  Kovács, Liza Hella; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Il seguente elaborato si pone l'obiettivo di riflettere i forti legami italo-ungheresi che si svilupparono durante il regno di re Mattia Corvino. Mattia Corvino è una persona molto importante della storia ungherese, anche dal punto di vista culturale. Il ricco sviluppo culturale che ebbe luogo durante il suo regno non fu dovuto solo a lui e alla sua infinita sete di conoscenza, ma anche alla moglie Beatrice d'Aragona, di origine napoletana. Questa ricerca si propone di analizzare i cambiamenti radicali nella storia culturale ungherese e di esaminare la natura delle relazioni italo-ungheresi durante il loro regno.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Uso e occorrenza dei marcatori discorsivi nei talk show ungheresi e italiani
  Lénárt, Klaudia Dóra; Katona-Kovács, Lili Krisztina; DE--Bölcsészettudományi Kar
  In questa tesi analizzerò l'uso e la frequenza dei marcatori discorsivi nei talk show in lingua italiana e ungherese, in particolare in ‘ Verissimo ’ e ‘ Mokka ’ . Riassumerò innanzitutto il punto di vista dei linguisti sui marcatori discorsivi, chiarendo i concetti di base, per poi considerare la relazione tra i diversi marcatori discorsivi e i tipi di testo. Analizzerò poi separatamente i marcatori utilizzati nei due talk sho w sopra citati, in base alla frequenza con cui sono stati utilizzati e al loro scopo. Infine, confronterò i talk show in analisi. Per la mia tesi, utilizzerò principalmente A del d diskurzusjelölők és a szövegtípusok viszonyáról [Sul rapporto tra marcatori iscorso e tipi di testo] di Anita Schirm e Segnali discorsivi nell'italiano e nell'ungherese: un'analisi di approccio contrastivo di Judit W. Somogyi.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Aragóniai Beatrix, Magyarország királynéja
  Danuti, Márkó; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  L’argomento principale della mia tesi è concentrato sul ruolo di Beatrice d’Aragona in Ungheria, da un punto di vista storico. Lo scopo della mia ricerca è quello di esplorare le relazioni estere dell’Ungheria, con particolare attenzione ai benefici del matrimonio tra il re Mattia e Beatrice d’Aragona nel XV secolo, e ai mezzi con cui l’Ungheria fiorì. Per la mia ricerca ho utilizzato numerose opere storiche, letterarie e culturali. Nella mia tesi, descrivo le due regine di origine italiana prima della comparsa di Beatrice in Ungheria e lo svolgimento del matrimonio tra il re Mattia e Beatrice d’Aragona. Discuto le opportunità offerte dall’umanesimo, che ha permesso ai rami letterari, artistici e culturali dell’Ungheria di fiorire. Descrivo gli sviluppi e le innovazioni che dobbiamo a Beatrice d'Aragona e al suo rapporto con la Corte di Napoli. Nel corso delle mie ricerche ho scoperto molti altri legami culturali tra l’Ungheria e l’Italia, ma sono giunto alla conclusione che uno dei maggiori impulsi allo sviluppo dell’Ungheria è venuto da questo rapporto.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Ki bűnös? Avagy hogyan hódította meg a fasiszta Itáliát az antiszemitizmus
  Szabó, Noémi Ildikó; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatom az antiszemitizmus elterjedéséről, annak okairól és következményeiről, szól Olaszországban a fasiszta diktatúra idején. Megvizsgálom mely elemek voltak a legfontosabb hozzájárulói ahhoz a folyamathoz, ami az 1938-as antiszemita törvényekhez vezetett. Megemlítem a zsidó közösség reakcióját az egyre súlyosabban romló helyzetüket illetően és kitérek a közösségüket gyötrő belső krízisre is. Tanulmányozom a zsidók gazdasági hátterét, összevetve azt a hivatalos antiszemita propaganda állításaival, és elemzem a zsidó gazdasági elit fontos üzleti és magánéletét. Megvitatom a katolikus Egyház, a jogászok és az olasz társadalom felelősségét a zsidóüldözések kapcsán.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  "Un gioco allegro all'aria aperta" - Il movimento scout in Italia
  Rajhárt, Katalin; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Nella presente tesi si è focalizzata l’attenzione sullo scautismo italiano e cerchiamo di smontare i luoghi comuni menzionati prima, dal punto di vista soprattutto storico, culturale e di attualità e ci proponiamo di conoscere meglio l’attività scout che Baden-Powell ha descritto come “un gioco allegro all’aria aperta”. In primo luogo prendiamo in esame le origini dello scautismo mondiale e conosceremo la vita dell'uomo che fondò il movimento in Inghilterra, Lord Robert Baden-Powell, o come gli scout menzionano spesso, Bi-Pi. Vedremo come gli venne in mente l'idea della creazione di una nuova organizzazione giovanile basata sulla responsabilità, sull'affidabilità dei ragazzi e sull'amore della natura. In secondo luogo verrà presentato il metodo educativo e pedagogico di Baden-Powell che fornisce i pilastri e le fondamenta dell'attività scout svolta nelle diverse associazioni. Il metodo che caratterizza significativamente l'educazione mentale, spirituale, sociale e fisica dei ragazzi e delle ragazze divenne riconosciuto così tanto che molti considerano Bi-Pi come uno dei grandi educatori della storia. In terzo luogo esamineremo i primi tentativi per la nascita dello scautismo in Italia. Verranno rappresentate le radici della diffusione del movimento italiano, la creazione dei primi gruppi scout, i fondatori e le prime associazioni nelle varie parti d’Italia. Nel quarto capitolo si intende quindi affrontare la situazione degli scout italiani durante il regime fascista, una particolarità dello scautismo in Italia, il periodo clandestino in cui è nato il gruppo delle cosiddette Aquile Randagie che continuarono l’attività scout durante la “giungla silente”, nonostante la soppressione. Infine, nel quinto capitolo si mostrano due associazione attive oggi, la cattolica AGESCI e il laico CNGEI, verranno presentate le loro attività, le proprie caratteristiche, il metodo di educazione dei ragazzi e delle ragazze e la struttura di un gruppo scout.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Idenditá sarda
  Szána, Fruzsina Anett; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat összefoglalja Szardínia rövid történelmét, a szárd nyev sajátosságait, lakosainak kultúráját és az autonómia kérdését.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  I Nuraghi in Sardegna
  Szoták, Noel; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Az alábbi munka egy Szardiniában élő ősi népről, azoknak az építményeiről, a culturájáról, a hagyatékáról és a vallásáról szól.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  L’ambiente aziendale e le opportunità delle aziende italiane in Ungheria
  Sepsi, Benedek Attila; Lakó, Zsigmond; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A szakdolgozat próbál reflektálni a történelmi olasz-magyar kapcsolatokra, és keretet ad a mai olasz cégek lehetőségeiről Magyarországon, bemutatva az üzleti környezetet.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Montalbano atyja. Andrea Camilleri és Sziciília
  Juhász, Nikolett; Madarász, Imre; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Az alábbi dolgozatomban Andrea Camilleri, világhírű olasz író életútját és munkásságát áll szándékomban bemutatni. Annak ellenére, hogy egy kimondottan elismert íróról van szó, szeretném bemutatni azoknak, akik még nem ismerik a rá jellemző jellegzetes elemeket. Az író bemutatása mellett kitérek az egyik fejezetben a származására is, azaz Szicíliára, hiszen jelentős szerepet játszik az elhelyezkedés is az író regényeiben, valamint Szicília kultúrájára is, ami minden művében nagy részletességgel van szemléltetve. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a kortárs olasz irodalom másik két nagy írója (csak, hogy egy párat említsünk közülük) is szicíliai volt, így Camilleri velük való viszonyába is szeretnék betekintést adni. Figyelembe véve azt, hogy egy viszonylag aktuális íróról van szó a dolgozatomban, így néhány olyan érdekességre is szeretnék rávilágítani, amikről maga Camilleri beszélt interjúk során. Végezetül pedig Andrea Camilleri, egy 2006-ban megjelent regényének elemzésével szeretném ismertetni a novelláinak, valamint a Montalbano sorozat regényeinek felépítését.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  La gastronomia nel turismo sostenibile
  Tatai, Dóra Klára; Lakó, Zsigmond; DE--Bölcsészettudományi Kar
  La mia tesi si tratta della sostenibilitá e dei cambiamenti nella vita quotidiana. Rappresentando alcune imrese descrivo questo esempio nel tema della gastronomia nel turismo. Cosí si vede un'altro lato della gastronomia di oggi tornando alle radici originali.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Lingua e genere
  Pauli, Lilien; Orru, Paolo; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Quando la società cambia, è necessario che anche la lingua si adatti, ma questi adattamenti non succedono senza pianificazione, entrambi di quelli fanno parte dell’area della politica linguistica. L’importanza della politica linguistica e il suo ruolo nel consolidamento di diverse ideologie verrà discusso nel primo capitolo, con un’attenzione specifica dedicata all’Italia. Il dibattito sulle questioni di genere e sul loro risvolto linguistico si è fatto sempre più pressante e intenso negli ultimi anni. Negli anni 80’, grazie ad un forte movimento femminista, le donne hanno finalmente iniziato a ricoprire diversi posizioni lavorative, diventando dottori, docenti e politici. Tuttavia, sebbene questi movimenti femministi abbiano stabilizzato i diritti fondamentali delle donne al livello giuridico, è molto difficile cambiare certi atteggiamenti che una società androcentrica porta in sé, e questi atteggiamenti discriminatori non risparmiano nemmeno l’uso della lingua italiana.Il secondo capitolo della tesi affronta un'area relativamente nuova della politica linguistica: la questione del sessismo linguistico. Una delle più grandi pioniere dell'uguaglianza linguistica in Italia è stata Alma Sabatini, che, nel suo lavoro Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana del 1986, ha proposto riforme linguistiche che avrebbero promosso l'uguaglianza di genere anche a livello linguistico. Nel terzo capitolo si esamina cosa e come l'italiano è riuscito a integrare e applicare le innovazioni linguistiche proposte da Sabatini quasi quarant'anni fa. Si usa il software di analisi del corpus Sketch Engine per analizzare i testi della stampa italiana e della legislatura. Per capire l’attualità dell’argomento, verranno citati personaggi importanti della politica italiana attuale, che rappresentano le opinioni di diversi gruppi sociali.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Raffaele Cutolo e la Nuova Camorra Organizzata
  Domokos-Tóth, Brigitta; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Jelen szakdolgozat témája, Raffaele Cutolo olasz maffiozó és az általa létrehozott Új Szervezett Camorra. Az események bemutatása az 1970-es évektől az 1980-as évek közepéig történik. Ezalatt az idő alatt betekintést kapunk Nápoly és környékének helyzetébe, megtudhatjuk hogyan hozta létre Cutolo a maffiaszervezetét, milyen ideológiát alakított ki, melyek voltak a fő céljai, hogyan zajlott egy beavatási szertartás és mi volt a jelentősége, az ő személye milyen hatást gyakorolt a rossz útra tévedt fiatalok életére és végül hogyan bukott meg az egész szervezet.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Le eroine invisibili del Risorgimento
  Herczku, Zsuzsanna; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A Risorgimento kora. Gazdasági-társadalmi helyzete. Főbb szereplői és történelmi eseményei. A nők szerepe és helyzete a Risorgimento korában. Anita Garibaldi élete. Jessie White Mario élete. Antonietta De Pace élete.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Carlo Goldoni e la grande riforma del teatro comico nel Settecento con una lettura della sua opera intitolata Il teatro comico
  Hallók, Petra; Madarász, Imre; DE--Bölcsészettudományi Kar
  La tesi è divisa in due parti principali. La prima parte è un'elaborazione teorica della riforma della commedia e del teatro. La seconda parte è il lavoro selezionato dalla voluminosa opera omnia, la presentazione analitica dell’opera intitolato Il teatro comico e l'illustrazione della realizzazione pratica del programma creativo.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  La Fase 1 dell'epidemia coronavirus in Italia
  Czirják, Petra; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Olaszország az első olyan európai országok között volt, amelyek a legkorábban szenvedték el az új koronavírussal járó nehézségeket. A dolgozatban az első szakaszról van szó, ami a járvány megjelenésétől egészen a korlátozásokon való enyhítésekig tart, és több hónapot ölel fel.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  L'inquinamento da plastica del Mar Mediterraneo e la comunicazione ambientale
  Kiss, Orsolya; Orrù, Paolo; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A műanyag mára teljesen nélkülözhetetlenné vált mindennapi életünkhöz, azonban gyakran elsiklunk afelett, hogy milyen káros hatásokat gyakorol környezetünkre és ránk. A szakdolgozat a Földközi-tenger műanyag-szennyezettségét, valamint a környezeti kommunikációt mutatja be Olaszország helyzetére összpontosítva.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Il dittatore italiano
  Pazonyi, Réka; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Questa tesi rappresenta la vita e il lavoro di Mussolini. Tratta dell'infanzia, delle sue opinioni politiche e dalla sua dittatura. Elenca gli avvenimenti in modo cronologico. / A szakdolgozat Benito Mussolini életét és munkásságát mutatja be. Gyerekkorával, politikai nézeteivel és az általa kiépített diktatúrával foglalkozik. Az eseményeket kronológiai sorrendben dolgozza fel.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Venezia e la quarta crociata
  Bujdosó, Fanni; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Questa tesi contiene la storia della quarta crociata e dei suoi protagonisti: Venezia e l'Impero Bizantino. Tratta anche un po' il sistema feudatario e la cavalleria.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Riorganizzazione del sistema politico
  Pap-Kiss, Borbála Mónika; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  La mia tesi de laurea presenta e analizza lo sviluppo politico, e la storia in Italia. Mostra un nuovo partito a base regionale. Questo partito è la Lega Nord. Il sistema partitico prova rinnovare. Presenta il primo governo di Silvio Berlusconi. E mostra il partito di Silvio Berlusconi, la Forza Italia.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Szárd independentizmus
  Pamuk, Júlia Dóra; Pete, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat első része Szardínia történelmével, a második része a szárd függetlenségi törekvésekkel foglalkozik. Szardínia szigete többször tartozott idegen fennhatóság alá, mindez hozzájárult a napjainkig is létezeő szárd függetlenségi törekvések létrejöttéhez.