Kultuszteremtés és kultúrdiplomácia: A Mussolini-kultusz néhány vonása a két világháború közötti Magyarországon

Dátum
Szerzők
Kocsor, Margit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a két világháború közötti Magyarország külpolitikájához hogyan kapcsolódott Benito Mussolini olasz miniszterelnök magasztalása. A Duce ugyanis többször kiállt a magyar ügyért, amelynek következtében nagy népszerűségnek örvendett hazánkban a közéleti és a politikai személyiségek között is. Mivel az olasz-magyar közeledés kultúrdiplomáciai síkon indult el, így ez a terület képezte a kultuszteremtési kísérlet alapját is. Mussolini támogatása mögött minden esetben a revíziós célok megvalósításának reménye állt, összhangban a magyar külpolitikai törekvésekkel, így ha közvetetten is, de államilag is támogatott népszerűsítésről volt szó.
Leírás
Kulcsszavak
Mussolini, Magyarország, kultúrdiplomácia, kultusz
Forrás