Hallgatói dolgozatok (Történelmi Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Történelmi Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 707)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A 18. századi szegedi boszorkányperek vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében
  Simon, Ágnes; Szilágyi, Zsolt; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat célja az 1728-as szegedi nagy boszorkányperek körülményeinek és okainak feltárása. A szociális, politikai és kulturális feszültségek mellett a külső tényezőkre is hangsúly kerül. Ilyen külső tényező a természeti környezet, illetve az éghajlat, ami az életünk minden aspektusára hatással van, tehát annak megváltozása komoly következményekkel járhat, egy preindusztriális társadalomban különösen. Egyfajta következmény lehet a „bűnbakkeresés”, ami ebben az esetben a boszorkányüldözésekben nyilvánult meg. Ez a jelenség egy társadalmi válasz volt a korabeli kihívásokra, illetve a társadalmon belüli töréspontokra. Szakdolgozatomban amellett érvelek, hogy a belső feszültségek mellett a boszorkányüldözésekhez nagyban hozzájárult a 18. század eleji éghajlatváltozás, ami a csapadék mennyiségének csökkenését okozta.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Projektérettségi lehetőségek Gorsiumban
  Rácz, Sándor; Dr. Takács, Levente; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatomban Gorsium ókori településének emlékei által igyekszem bemutatni az olyan lehetséges példákat, amelyek kutatási témaként megjelenhetnek egy-egy projektérettségi során. Diplomamunkám első részében a projektpedagógiáról, majd magáról a projektérettségiről olvashatnak. A második részben pedig három lehetséges kutatási témát bontok ki, amelyek szorosan illeszkednek a helyi örökségekhez. Először összefoglaló projektmunkát mutatok be Gorsium történetéről, majd egy kép alkotásban hívom fel a figyelmet a Floralia-ra, végül pedig egy projektnap tervet olvashatnak.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az evangélikus alap- és középfokú oktatás évszázadai Békéscsabán
  Ugrai , Gábor; Forisek, Péter; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A mű bemutatja, hogyan alakították ki az 1718-ban érkező felvidéki evangélikusok saját oktatási rendszerüket. Milyen követelményeknek kellett megfeleni az évszázadok alatt és ehhez hogyan tudtak igazodni? A dolgozat végigkíséri az oktatást egészen az egyházi vagyon visszaszerzéséig. Ismerteti a különböző korszakok iskolarendszerét, az oktatás menetét. Bemutatja az egyház és az iskola szerepének változásait. A dolgozatban Békéscsaba története is körvonalazódik.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A máriapócsi kegyhely története
  Lőrincz, Alexandra; Györkös , Attila; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban a máriapócsi kegyhely történetét szeretném bemutatni. Először szeretném bemutatni, hogy hogyan alakult ki Magyarországon a görögkatolikusság. Majd pedig folytatva egy rövid ismertetővel a munkácsi, a hajdúdorogi és a nyíregyházi egyházmegyének a kialakulásával. Majd ezután áttérek magára Máriapócsra. Ezután pedig folytatom a dolgozatom a máriapócsi kegyhely és kegykép történetével. Majd pedig a három könnyezés körülményeit mutatom be és az azok után történő tanúvallomásokat.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az Európai Unió külpolitikája napi kitekintéssel
  Miczi, Tamara; Pallai, László; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Már az egységes Európa első gondolatának felmerülésétől kezdve jelentős szerephez jut a külpolitika, hiszen enélkül nem teljesedhetett volna be a Római Szerződés a 6 naggyal , sem a közös gazdasági törekvéseik csúcspontja, a vámunió. Ez segíti elő elsősorban ugyanis az államok közötti biztonságos kapcsolattartást, a hatékony együttműködést és a közös célok elérését. Látható, hogy az államok nemzeti identitásának megőrzéséhez szükséges egy „harmadik szerv” bevonása is, amely az államok számára a minél hatékonyabb fellépést igyekszik biztosítani a nemzetközi politika porondján. A napjainkban zajló Európai Unió külpolitikát övező kérdések és cselekedetek igen megosztóak társadalmi szinten, éppen ezért nehéz egységes és általánosan elfogadott véleményt alkotni. Mindenesetre elmondható, hogy az évtizedeken át ívelő gazdasági törekvések a szankciók ellenére is utat törnek maguknak, és biztosítják az ellátást, ezzel egyidejűleg pedig a kereskedelmi folyamatokban felbukkanó akadályok elkerülését (pl.: az olajkérdés esetében, az Oroszországból érkező olaj szállításához felhasznált közvetítők -Törökország- bevezetésével).