A Közterület Felügyelet hatásköre és rendészeti feladatai hazánk közbiztonsága érdekében

Dátum
2014-04-10T09:24:20Z
Szerzők
Keresztes, Angéla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szükséges rendészeti alapok kifejtésén túl a közterület Felügyelet, vele együtt közterület-felügyelők rendészeti munkájának bemutatása. Hozzá kell tennem, hogy a dolgozatban a közterület-felügyelők valamennyi rendészeti tevékenységét részletesen bemutatni nem reális, ugyanis egy közterület-felügyelő munkája igen összetett és szerteágazó. A közbiztonság és közrend megteremtése érdekében jogszabályban előírt feladatként, valamint az abban meghatározottak szerint végzik tevékenységüket.
Leírás
Kulcsszavak
közterület-felügyelet
Forrás