Igekötős mozgást jelentő igék átvitt értelmű használata, az igekötők vizsgálata az orosz frazeologizmusokban emberi ész, értelem témakörben

Dátum
Szerzők
Tompa, Flóra Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az orosz frazeologizmusokkal foglalkozom, leszűkítve a vizsgálódás területét azokra, amelyekben igekötős mozgást jelentő igéket találhatunk, és az emberi ész, értelem témakörét érintik. A szólás-, közmondáskutatásra helyezem a hangsúlyt, a nyelvészetnek ez az ága foglalkoztat leginkább, illetve az, hogy egy konkrét jelentést hogyan használhatunk átvitt értelemben.
Leírás
Kulcsszavak
frazeologizmus, igekötős mozgást jelentő ige, átvitt értelem, emberi ész, értelem
Forrás