Hallgatói dolgozatok (Szlavisztika Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Szlavisztika Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 192)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Феномен медиального кризиса в сравнительном контексте английской и русской романтической поэзии
  Moldván , Petra; Dr Regéczi, Ildikó; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatomban elemzem a romantika főbb problémáját: a kifejezhetetlenséget, tehát a gondolatok szavakká formálásának nehézségét. Összehasonlítom az angol illetve orosz irodalomban alkotó költők azon módszereit, amelyek segítségével megpróbálták áthidalni ezt a problémát. A költők között szerepel Keats, Shelley, Zsukovszkij és Tyutcsev is. Néhány költő formájában és szóhasználatában egyszerűsítette a verseit a kifejezhetőség megkönnyítése érdekében. Mások teljes csendet, a szavak hiányát javasolja; míg voltak olyanok, akik más művészeti eszköz bevonását alakalmazták annak érdekében, hogy minél érthetőbben átadhassák a gondolataikat.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Mitológiai szemléletmód Franz Kafka és Fjodor Szologub egy-egy elbeszélésében
  Péter, Andrea; Goretity, József; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatom során Fjodor Szologub: A kis ember című elbeszélését vetettem össze Franz Kafka: Az átváltozás című művével, hiszen ez a két elbeszélés rendkívül hasonló témával foglalkozik. Ezek a művek mitológiai szemléletmódra épülnek, és mindkét műben a főhős átmegy egyfajta fizikai átváltozáson. E két alkotás segítségével nyújtok betekintést a mítoszok világába. Dolgozatomban többek között foglalkoztam még a 19-20. század vallásfilozófiájájával, a metamorfózis témájával, a totemizmussal és az álom jelentőségével is. Az orosz irodalom három legkedveltebb témáját is szemügyre vettem, hiszen Szologub vegyíti a kisember problémát, a hivatalnok létet és a felesleges ember témát.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A forradalom allegóriái három különböző nemzetiségű író művében
  Papp, Mónika; Molnár, Angelika; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatom témájaként a forradalom, elsősorban a bolsevik forradalom allegóriáit és hatásait választottam. Véleményem szerint ezek a hatások nemcsak a történelmet, hanem az irodalmat is befolyásolták. Dolgozatom során törekedtem ezen jegyek feltárására három különböző irodalmi műben, főleg Mihail Bulgakov Kutyaszív című elbeszélésében. Ezenkívül a dolgozat szempontjai alapján tanulmányoztam George Orwell Állatfarm című művét és Władysław Reymont Lázadás regényét is. Továbbá megkerestem a történelmi kapcsolatokat a szereplők szintjén is, melyeket megtalálunk a művek cselekményében.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Halálábrázolás és lélekvándorlás Ulickaja műveiben
  Uhrin, Lili Emma; Goretity, József; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban Ljudmila Ulickaja Vidám temetés című kisregényét és A lélek testéről című novelláskötetét elemzem különböző metafizikai szempontok alapján. Megvizsgálom, hogy ezekben az alkotásokban hogyan jeleníti meg az írónő a halált, illetve a lélek útját, vándorlását.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A.P. Csehov és L.Sz. Petrusevszkaja prózai műveinek elemzése
  Tóth, Réka; Regéczi, Ildikó; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatom során bemutatom Csehov és Petrusevszkaja poétikai kapcsolatát, és sajátosságaikat irodalmi műveikben. Elemzem Csehov A kutyás hölgy című elbeszélését, melyet majd összehasonlítom Hejfic filmjével. Ezen kívül szó esik még Petrusevszkaja továbbírásáról is.