Gazdaságpolitikai dilemmák az Egyesült Államokban a 2008-as pénzügyi válság árnyékában

Dátum
2013-11-12T10:03:48Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A 20. század vita nélkül az Egyesült Államoké volt minden tekintetben, s az ezredforduló lázában sokan már a következő évszázadot is neki ítélték oda. Alig telt el viszont az első évtized a 21. századból, s a dolgok látszólag a feje tetejükre álltak. Az Egyesült Államok gazdasága a 20-as évek nagy gazdasági válságát idéző krízisen ment keresztül, s bár a folyamatokat látszólag sikerült stabilizálni, ez az állapot rendkívül törékeny. Vajon ez az eseménysorozat a gazdaságtörténetben csak egy újabb epizódja lesz a kapitalizmust végigkísérő „romboló” válságoknak vagy az amerikai modell felsőbbrendűségének végét vetíti előre? A dolgozat arra tesz kísérletet, hogy végigjárja az amerikai gazdaság útját a 2008-as pénzügyi válságig, majd meghatározza, hogy milyen dilemmák és távolabbi célkitűzések mentén alakul az USA gazdaságpolitikája napjainkban.

Leírás
Kulcsszavak
válság, amerikai egyesült államok, 2008, hitelválság
Forrás