A családi háttér hatása a kortárskapcsolatok alakulására egy kisebbségi, alapítványi óvodában

Dátum
Szerzők
Krisztián, Zita Fanni
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vizsgálatom során arra keresem a választ, hogy a kisebbségi, óvodáskorú gyermekeknél családi háttérnek milyen hatása van a kortárscsoportban elfoglalt helyre, hogyan alakulnak a kortárskapcsolatok egy tisztán kisebbségi, alapítványi óvodában, a család és az óvoda hatása miként érhető tetten a kortárscsoportban. A vizsgálatban 3 óvodáscsoportnál végeztem el az úgynevezett postás játékot, ami egy szociometriai eljárás, majd a gyermekek családi hátterét az óvónőktől és dajkáktól kérdeztem meg. A vizsgálatot egy Tarnabod nevű heves megyei faluban található óvodában vettem fel.
Leírás
Kulcsszavak
családi háttér, kötődés, szociometria, kortárskapcsolatok
Forrás