The ESTABLISHMENT OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND UNIVERSITY POLITICS BETWEEN THE TWO WORD WARS A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MEGALAPÍTÁSA ÉS A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR EGYETEMPOLITIKA

Dátum
Szerzők
Újváry, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Absztrakt
Leírás
Although economics education has a history going back to the reign of Maria Theresia and despite the fact that its  position has significantly strengthtened by the 20st centruty, the future of the subject has been a bone of contention ever since the 19th century. The majority supported the establishment of an independent University of Economics, however this was only partially materialized in 1920 with foundation of the partiallly independent Faculty of Economics. The faculty struggled with financial and placement-related issues, and the establishment became part of the József Nádor Technical and Economics University in 1934. This redesign involving a number of academic institutions (Technical University; Faculty of Economics; College of Veterinary; and College of Mining and Forestry) seemed to be succesful. Although the global economic recession resulted in the decrease of the number of students studying economics in the 1930s, from the 1940s on student enrollment figures  started to sharply increase owing to the economic recovery following the world wars. The Hungarian University of Economics was only opened in 1948, but the nature of the institution changed following the communist takeover, not in line with its original purpose.
A komoly, Mária Terézia korabeli előzményekre visszatekintő és a 20. század elején erősödő magyarországi közgazdasági képzés jövője a 19. század végétől állandó vitatéma volt. Bár a legtöbben az önálló közgazdasági egyetem létrehozását támogatták, ez 1920-ban – a részben független a Közgazdaságtudományi Kar létrehozásával – csak félig-meddig valósult meg. Az elhelyezési és finanszírozási nehézségekkel küzdő Kart végül 1934-ben olvasztották a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetembe. A több felsőoktatási intézményt (Műegyetem; Közgazdaságtudományi Kar; Állatorvosi Főiskola és a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola) érintő átalakítás sikeresnek bizonyult. Bár a gazdasági világválság következtében a közgazdász hallgatók száma az 1930-as években csökkent, az évtized végétől rendkívül gyors emelkedésnek indult, s a háborús konjunktúra miatt a közgazdasági képzés szerepe is nőtt. A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemet végül csak 1948-ban hozták létre, a kommunista hatalomátvétel következtében azonban már teljesen más jelleggel, miként azt az önálló intézmény támogatói a 20. század első felében képzelték.
Kulcsszavak
College of Veterinary Elemér Balogh College of Mining and Forestry (Sopron) Bálint Hóman József Nádor Technical and Economic University Kuno Klebelsberg Faculty of Economics Pál Teleki, Állatorvosi Főiskola Balogh Elemér Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola (Sopron) Hóman Bálint Fózsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Klebelsberg Kuno Közgazdaságtudományi Kar Teleki Pál
Forrás
Gyűjtemények