„Itt ezek a kis házikók az intézetet szimbolizálják” Történetek egy gyermekotthon lakóiról – a tetoválások tükrében

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
In our days tattoos have spread widely, so we cannot consider them as manifestations of deviant behaviour. Nowadays this form of body modification is known to be a tool of self-expression by the literature. But from the tattoos seen in orphanages, the question arises in me whether these body modifications are on the first place to express themselves. Besides answering this question my main aim is to discover the motivation of having a tattoo and its motifs and introduce how these pictures on the skin can be a map to gain knowledge about the world of orphanages. My qualitative research based on interviews and participant observation has taken place in an orphanage. I would like to reveal and note the detailed features of this culture. In my essay I would like to pay particular attention to tattoos. For this I asked questions from 19 youngsters and 6 other informants with the help of structured interviews.
2015-től folytatott önkéntes tevékenységem során számos állami gondoskodás alatt álló fiatallal találkoztam, akiknek köszönhetően kultúrájuk több elemét is megismerhettem. Jelenlegi és jövőbeli kutatómunkáim során ennek a kultúrának a sajátosságait szeretném részletesen feltárni és leírni. Tanulmányomban a bőrre festett képi kifejezésmódoknak, vagyis a tetoválásoknak szentelek kiemelt figyelmet. Ehhez a téma szakirodalmának feldolgozása és a több hónapon átívelő, rendszeres, dokumentált megfigyelések mellett 19 fiatalt és 6 egyéb kulcsadatközlőt kérdezek meg – elsősorban – strukturált interjúban. Mára a tetoválások széles körben elterjedtek, így azokat már nem tekinthetjük valamilyen deviáns magatartásforma megnyilvánulásának. Manapság a testmódosítás e formáját az önkifejezés egyik eszközeként tartja számon a szakirodalom. A gyermekotthonban látott tetoválások kapcsán felmerült bennem a kérdés: vajon ezek a testmódosítások az önkifejezést szolgálják? Vagy a frusztráció csökkentését, esetleg az időstrukturálást célozzák meg? A kutatásom során elsődleges célom, hogy a fiatalok tetováltatáshoz vezető motivációján és a tetoválások motívumkészletén keresztül bemutassam, hogy a bőrfelületeken megjelenő ábrák képesek térképként szolgálni a gyermekotthon világának megismeréséhez.
Kulcsszavak
gyermekvédelem, testmódosítás, tetoválás, kvalitatív kutatás, szociálpedagógia, protection of children., body modification, tattoo, qualitative research, social pedagogy
Forrás