A DE AGTC humánerőforrás gazdálkodása

Dátum
Szerzők
Horváth, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja a humánerőforrás menedzsment területét érintő szakirodalom feldolgozása a saját munkám megalapozásához, a kérdőívek értékelése által a humán erőforrás menedzseléssel kapcsolatos kérdések, problémák feltárása, megoldása. Törekedtem arra, hogy a kérdőív rákérdezzen minden olyan elemre, amely a humánerőforrás intézeti állapotát felmérje, és lehetőséget adjon a gyakorlati munkában is hasznosítható javaslatok megtételére. Vizsgálom az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának humánerőforrás gazdálkodás feladatainak jelentőségét, a megkérdezettek munkaterületén a munkaerőforrások felhasználásának eredményességét. Választ keresek arra is, hogy milyen mértékben ösztönzik a képzésben való részvételre a kérdőívek kitöltőit, valamint milyen szervezeten belüli és kívüli képzési formák, egyéni fejlődést támogató módszerek és lehetőségek állnak rendelkezésre. Információ nyerhető a jelenleg alkalmazott és a jövőben alkalmazandó teljesítményértékelési módszerek eredményességéről is.
Leírás
Kulcsszavak
erőforrás gazdálkodás, humánerőforrás gazdálkodás
Forrás