A subprime válság kibontakozása az Amerika Egyesült Államokban, valamint a subprime és a japán bankválság közötti hasonlóságok és különbségek

Dátum
2010-11-04T12:14:31Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi piacán lezajlott eseményekre fókuszál, a suprime válság hátterét mutatja be. A dolgozat célja egyrészt, hogy választ adjon arra a kérdésre, hogy hogyan bontakozott ki korunk válsága. Másrészt vizsgálja, hogy mennyire más a suprime válság, és hogy van-e hasonlóság egy korábbi, például a japán és a jelenlegi bankválság között. A diplomamunka első fejezete a bankválságról szóló elméletét tartalmazza, mely keretében bemutatásra kerül a bankválság definíciója, a gyakorisága, a lehetséges okai és az előre jelezhetősége. Ezután következik a második fejezet, melyben a subprime válság kibontakozása szerepel. A harmadik rész elején a japán válság leírása, végén, pedig a subprime és a japán válság összehasonlító elemzése található. A dolgozat utolsó fejezete a 2010-es évre szóló kilátásokkal foglalkozik.

Leírás
Kulcsszavak
bankválság, japán válság, subprime válság, Minsky modell, bankválság gyakorisága
Forrás