Debrecen és környezetének változásvizsgálata

Dátum
2014-04-30T06:57:18Z
Szerzők
Gombos, János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom Debrecen és környékének változásvizsgálatára irányult. Elemzéseim közben arra kerestem a választ, hogy miként változott Debrecen környékének a területhasználata s milyen okok vezettek a változások bekövetkeztéhez. Vizsgáltam továbbá Debrecen beépített területeinek az alakulását, a város növekedésének irányát.
Leírás
Kulcsszavak
változásvizsgálat, térinformatika
Forrás