A WiFi technológiára épülő Internet szolgáltatás fejlesztésének lehetőségei Hajdúszoboszlón és környékén

Dátum
2010-04-28T08:27:45Z
Szerzők
Bakó, Károly István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kábeles szolgáltatások igen jelentős beruházásokat igényelnek, és igen magas szolgáltatási szintet garantálnak. A kábelnélküli technológia egy jóval olcsóbb, de sebességében összemérhető megoldást jelent a ritkábban lakott területeken, például a kertségekben, viszont a szolgáltatás színvonala is alacsonyabb. A vezeték nélküli (WiFi), hálózatok az utóbbi tíz évben jelentős fejlődésen mentek keresztül. Dolgozatomban ismertetem a vezeték nélküli hálózat szakmai alapját, a szabványait. Saját méréseim alapján bemutatom Hajdúszoboszló város WiFi-s lefedettségét, hiányosságait, aránytalanságait illetve a bekövetkezett bővülést. Majd ezt követően bemutatom az általam elképzelt Csatornakerti vezeték nélküli hálózatot, hogy abban milyen hardveres és szoftveres elemeket alkalmazok. Fontos célom volt továbbá a lehető legnagyobb lefedettség elérése, valamint költség-hatékony eszközök alkalmazása. Ezt követően a terep sajátosságait fejtem ki, majd kitérek a felmerülő akadályokra és gátló tényezőkre.
Leírás
Kulcsszavak
WiFi, Internet, hozzáférési pont
Forrás