Sport és versenyképesség

Dátum
Szerzők
Kith, Nikoletta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során arra voltam kíváncsi, hogy régiónk lakosainak fittségi állapota hogyan viszonyul a magyarországi átlagos értékhez, illetve egy másik, kulturális és történelmi hagyományait tekintve eltérő hazai régióhoz. Annak megértése érdekében, hogy ezen fittségi állapot milyen okok miatt alakul ki, illetve annak milyen felnőtt és időskori következményei lesznek az adott populáció sportolási szokásainak szempontjából, kérdőíves felmérésekben vizsgáltam az Észak-alföldi régió lakosainak ilyen irányú szokásait. Arra kerestem választ, hogy melyek azok a tényezők, amik a sportolás iránti igényt meghatározzák, illetve melyek azok a visszatartó okok, amelyek miatt egyesek keveset, vagy egyáltalán nem sportolnak. Munkám további részében, annak felderítésére, hogy a fiatalkori szervezett sportolás milyen infrastrukturális és anyagi támogatottsággal rendelkezik, Magyarország sportiskolai rendszerét vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a fiatalok egészségmagatartásának fejlesztése egyrészt elengedhetetlen a jövő egészséges generációjának felneveléséhez, másrészt, hogy ennek szükséges az országos méretű intézményi kereteit kialakítani.
During my research work, I wanted to learn how the fitness status of the inhabitants of the region I live in correlates with the average Hungarian values and also with those of another Hungarian region which is different in terms of cultural and historical traditions. In order to understand the causes of the given fitness status, as well as the resulting consequences in adult and old age from the aspect of the sports habits of the given population, I carried out questionnaire surveys focusing on the respective habits of the inhabitants of the North Great Plain region. I was looking for the factors which determine people’s need to do sports and also the causes which keep certain people from doing enough or any sports. In the rest of my work, I examined the sports school system of Hungary in order to explore the infrastructural and financial background of organised sports at young age. I concluded that the development of the health behaviour of youngsters is indispensable from the aspect of raising a healthy future generation and that it is needed to develop the necessary country-wide institutional framework.
Leírás
Kulcsszavak
sport, sporting habits, sportolási szokások, versenyképesség, sportiskolák, sportlétesítmények, competiteness, sports schools, sport facilities
Forrás