Az egyházi és központi fenntartás közötti átváltás kérdései az alapfokú oktatásban a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Lengyel, Noémi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom olyan oktatásgazadásgtani kérdéseket vizsgál, amely arra keresi a választ, hogy a közoktatásban miért vállal egyre több fenntartói szerepet az egyház. Dolgozatomban bemutatásra kerül hazánk központosítási reform előtti, valamint utáni oktatás finanszírozási rendszere. Bemutatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti felépítését és a rendszer problémáit. Továbbá ismertetem a Magyar Református Egyház oktatási rendszerét. Mivel a szakdolgozatom egy szerencsi általános iskola esettanulmányára épül, amely három fenntartóváltáson esett át, így ennek segítségével ismertetem, hogyan változott az oktatásfinanszírozás a különböző fenntartások alatt.
Leírás
Kulcsszavak
fenntartás, egyház, oktatásgazdaságtan
Forrás