Vásárhelyi Gergely SJ pályája

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom a kora újkori Erdéllyel, annak kialakulásával, valamint valláspolitikai helyzetével foglalkozik. A fő irányvonalat ezen témákon felül a dolgozat bevezetésében is felvázolt jezsuita rend jelentette. Dolgozatom különösen nagy hangsúlyt fektetett egy, ebben a korszakban élt, jezsuita szerzetes életének bemutatására. A dolgozat fő célja az volt, hogy a jezsuita szerzetes - Vásárhelyi Gergely - életútját bemutassa, s az életútban eddig hiányos részleteket feltárja. Az életpálya rekonstruálásában nagy segítséget nyújtottak azok a latin nyelvű levelezések, amelyek ebből a korból maradtak fenn. A dolgozat egyúttal arra is kísérletet tett, hogy átfogó képet nyújtson a 16-17. századi Erdélyről.

Leírás
Kulcsszavak
jezsuita rend, Erdély, Vásárhelyi Gergely
Forrás