A plazma XIII-as faktor hatása a vaszkuláris simaizomsejtek funkcióira

Dátum
Szerzők
Farkas, Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A XIII-as véralvadási faktor fő feladata a véralvadási kaszkád utolsó lépésében képződő fibrinláncok keresztkötése, az alvadék stabilizálása. Emellett a sebgyógyulásban, angiogenezisben és a terhesség fenntartásában is jelentős szerepet tölt be. Korábbi közlemények szerint az aktivált XIII-as faktor a monocita és fibroblaszt sejtek felszínén lévő integrin fehérjék keresztkötésével olyan jelátviteli útvonalat indukál, melynek hatására a sejtek proliferálnak és/vagy migrálnak. A folyamat során egyes angiogén fehérjék (Egr-1, c-Jun) expressziója fokozódik, az anti-angiogén fehérjéké, mint a thrombospondin-1 (TSP-1) csökken. Munkánk során vizsgálni kívántuk a TSP-1 fehérje aktivált FXIII kezelés hatására bekövetkező változását elkülönülten a simaizomsejtek lizátumában és az extracelluláris mátrixban, valamint a FXIII-A hatását a vaszkuláris simaizomsejtek TSP-1, c-Jun és Egr-1 mRNS expressziójára.
Leírás
Kulcsszavak
XIII-as faktor, angiogenezis, TSP-1
Forrás