Az Osztrák-Magyar Monarchia nagyhatalmi szerepe és a Keleti front az I. Világháborúban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom témája Az Osztrák-Magyar Monarchia nagyhatalmi szerepe és a Keleti front az I. Világháborúban. A szakdolgozatomban igyekeztem minden olyan szempontot megvizsgálni, ami a Monarchia részéről elsősorban a háborúba való bele-sodródásról illetve a nagyhatalmi szerepből való kiesésről szól. A keleti front vizsgálatát pedig azért éreztem fontosnak, hiszen a legtöbb magyar katona ezen a frontszakaszon vett részt. Valamint nem éreztem úgy, hogy kellő mennyiségben foglalkoznak ezzel a témával. A szakdolgozatom elejét azzal kezdem, hogy mik voltak azok a tényezők és kül-politikai baklövések, amelyek ahhoz vezettek, hogy a Monarchia nem tudta tovább fenntartani nagyhatalmi szerepét. Fontosnak éreztem azt, hogy meg tudjam indokolni, hogy mik vezettek ahhoz, hogy a Monarchia belelépjen a háborúba. A nagyhatalmi sze-rep hajhászása közben felmerült a kérdés bennem, hogy mi indokolta a szövetségkere-sést. Tehát a következő részben előbb a kettős- majd a hármasszövetség létrejöttét vizs-gáltam meg. Itt felvázoltam, hogy milyen előnyök és hátrányok érték a Monarchiát a szövetségekkel. Ezek után egy kis belpolitikai vizsgálatot végeztem, hiszen egy jó kül-politikát csak stabil belpolitikával lehet végezni. Felvetült bennem a kérdés, hogy a kormány vajon mennyire szerette volna a háborúba való becsatlakozást, és vajon milyen ellentétek voltak jelen a magyar kormányban. A következő fejezetben pedig a keleti fronton résztvevő országok hadicéljait és mozgósítási terveiket vizsgálom meg. A három ország hadicéljai igazán érdekesek voltak számomra, főleg a német Schlieffen-terv, ami vizsgálódásom szempontjából azért fontos, mert a keleti front lekötéséről is szól. A hadicélok és a mozgósítási tervek ismer-tetése után a front lényegét szerettem volna megragadni, és évről-évre beszámolni a front jelenlegi helyzetéről.

Leírás
Kulcsszavak
I. Világháború, Osztrák-Magyar Monarchia, Keleti front
Forrás