Az interszenzoros érzékelés és -észlelés fejlődése és fejlesztési lehetőségei óvodás korban a tanulási nehézségek megelőzése érdekében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja az óvodáskori interszenzoros érzékelés és -észlelés fejlődésének bemutatása, és olyan módszerek, programok és eszközök felvonultatása, amelyek segítségként szolgálhatnak interszenzoros érzékelés- és észlelés fejlesztésére, többek között az alapkultúrtechnikák zökkenőmentes elsajátítása érdekében. Ennek megalapozásaként bemutatásra kerülnek az egyes érzékszervi modulitások biológiai funkciói. Megnézzük, hogy a különböző szakterületek kutatói hogyan vizsgálták és milyen álláspontot alakítottak ki az interszenzoros érzékelés fejlődéséről. Majd a célzott korosztály életkori sajátosságainak bemutatására kerül sor, kiemelve az az iskolaérettséget, és az interszenzoros érzékelést és –észlelést. Megvizsgáljuk a tanulási nehézségek és az interszenzoros érzékelési és –észlelési rendszer összefüggéseit. Végezetül pedig bemutatásra kerül néhány fejlesztő-, óvodai-, és módszertani program, valamint több játékos tevékenység az óvodai élet egyes területeire vonatkoztatva, amely elősegíti az interszenzoros érzékelési és -észlelési rendszer fejlődését. Az elvégzett vizsgálatban három kérdésre kerestük a választ. Egyrészt, hogy egyenes vonalú-e a fejlődés az egyes óvodai életkorok között. Másodrészt hogy van-e eltérés két nem között az interszenzoros érettség tekintetében. Harmadrészt, hogy van-e olyan területe az érzékelésnek, amely nagyobb fókuszt kell kapjon.

Leírás
Kulcsszavak
Interszenzoros érzékelés, óvodai nevelés, iskolakezdés, tanulási nehézség
Forrás