Az alternatív NADH dehidrogenázok szerepe a fonalas gombákban

Dátum
Szerzők
Szaszkó, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A fermentációs folyamatok során az oxigén, mint limitáló szubsztrát jelentős szerepet játszik. Az oxigéndúsítást szolgáló eljárások azonban nem használhatóak korlátlanul, mert negatív hatásokkal, mint például az oxidatív stressz megjelenésével járnak. Diplomamunkám az oxidatív stressz hatásait, és az erre adott mikrobiológiai válaszreakciókat, azon belül is az alternatív légzési útvonal egy enzimjét, az alternatív NADH dehidrogenázt mutatja be. Továbbá körüljárja azt a kérdést, hogy az oxigénből képződő stresszorok megjelenése, vagy az alternatív enzimek működése kedvezőbb-e bioipari szempontból.
Leírás
Kulcsszavak
alternatív NADH dehidrogenáz, oxidatív stressz, Aspergillus Niger, Oxigénigény, Alternatív légzési útvonal, Alternatív NADH dehidrogenáz
Forrás