A csellójáték technikájának változásai és fejlődése a XX. század előadási darabjaiban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomaműsorom anyaga a francia, a magyar és az orosz csellóirodalmat öleli át. A darabok kronologikus sorrendben követik egymást Debussy-től Sosztakovicsig. Első lépésként életrajzi és zenetörténeti adatok segítségével szeretném a darabok helyét megkeresni a szerző életművében, amit követne egy alaposabb formai és technikai elemzés.

Leírás
Kulcsszavak
Debussy, Kodály, Ligeti, Sosztakovics, technika
Forrás